Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Alle (1 - 12 av 12)
 • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 12 (2020-2021)

  Datert: 24.09.2020

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 20.10.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om grep for at byggenæringen skal få fremtidsrettede rammevilkår som vil redusere klimaavtrykket, øke produktiviteten og gi større rom for innovasjon
 • Interpellasjon fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 11 (2020-2021)

  Datert: 22.09.2020

  Besvart: 13.10.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Om at barnehageeiere henter millioner ut og vekk fra den offentlig finansierte barnehagesektoren, og om status for regjeringas arbeid med endringer i barnehageloven
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 10 (2020-2021)

  Datert: 21.09.2020

  Besvart: 13.10.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om Direktoratet for e-helse sin bruk av konsulentar frå PwC i samband med ny journal- og samhandlingsløysing for helsetenesta (Akson), og om ei ekstern gransking av direktoratets roller og praksis i saka
 • Interpellasjon fra Sveinung Stensland (H) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 9 (2020-2021)

  Datert: 18.09.2020

  Besvart: 13.10.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om videreutvikling av fritt behandlingsvalg, slik at enda flere pasienter kan dra nytte av ordningen, uavhengig av koronapandemien
 • Interpellasjon fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Interpellasjon nr. 8 (2020-2021)

  Datert: 16.09.2020

  Besvart: 20.10.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om statens rolle som samfunnsutvikler når et område skal utvikles til et godt sted å bo, med henvisning til sammenheng mellom ledighet, levekår, boligsosiale problemer og å kunne eie egen bolig
 • Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Interpellasjon nr. 7 (2020-2021)

  Datert: 06.09.2020

  Besvart: 15.10.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Om å få evaluert omorganiseringen av Kunsthøgskolen i Oslo, med henvisning bl.a. til debatten om ideologisering av innholdet i deler av høgskolens tilbud
 • Interpellasjon fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 6 (2020-2021)

  Datert: 17.07.2020

  Besvart: 22.10.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om at uvedkommende har heist banner med hakekors på eiendommen til Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, og om å bidra til at slike handlinger gjøres ulovlige og dermed straffbare
 • Interpellasjon fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 5 (2020-2021)

  Datert: 20.06.2020

  Besvart: 20.10.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om å bidra til at rovviltnemndenes forvaltningsplaner ikke overprøves av staten, med henvisning til at lokal kunnskap blir usynliggjort i nasjonale beslutninger
 • Interpellasjon fra Tina Shagufta Munir Kornmo (V) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 4 (2020-2021)

  Datert: 11.06.2020

  Fremsatt av: Trine Skei Grande (V)

  Besvart: 22.10.2020 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Om at både det lokale selvstyret og menneskerettighetene kan bli begrenset i Hongkong etter Kinas innføring av en ny sikkerhetslov, og om regjeringens arbeid i den sammenhengen
 • Interpellasjon fra Tina Shagufta Munir Kornmo (V) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 3 (2020-2021)

  Datert: 02.06.2020

  Fremsatt av: Trine Skei Grande (V)

  Besvart: 13.10.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Om at innvandrer- og minoritetsmiljøene ikke var godt nok informert i den tidlige perioden av covid-19-pandemien, og hvordan regjeringen kan nå bedre ut med slik viktig informasjon
 • Interpellasjon fra Marianne Synnes Emblemsvåg (H) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 2 (2020-2021)

  Datert: 30.04.2020

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Besvart: 20.10.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

  Om å vurdere å la Norge bidra i utvikllingen av thoriumkjernekraft, bl.a. med henvisning til at Norge har noen av de største thoriumforekomstene i verden
 • Interpellasjon fra Kari Henriksen (A) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 1 (2020-2021)

  Datert: 11.03.2020

  Besvart: 22.10.2020 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Om den menneskerettslige situasjonen i verden og hvordan norske myndigheter i sin utenrikspolitikk arbeider for at menneskerettslige forpliktelser overholdes