Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Arbeids- og inkluderingsministeren ARI (1 - 2 av 2)
 • Interpellasjon fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 20 (2021-2022)

  Datert: 19.11.2021

  Rette vedkommende: Arbeids- og inkluderingsministeren

  Til behandling

  Debatten rundt negativ sosial kontroll er en viktig debatt. Vi ser at altfor mange utsettes for det i Norge, og dette gjelder især kvinner og barn med minoritetsbakgrunn. Negativ sosial kontroll er ikke alltid like synlig og lett å avdekke, men bruken av for eksempel burka og niqab er en av de mest synlige formene for negativ sosial kontroll. Bruken vanskeliggjør også identifisering og er kvinneundertrykkende og til hinder for god integrering. Når Fremskrittspartiet har tatt opp dette tidligere, har enkelte hevdet at et forbud mot slike heldekkende plagg kan stride mot menneskerettighetene. Heldigvis har Den europeiske menneskerettsdomstol behandlet dette spørsmålet, og de kom frem til at Frankrikes forbud mot burka og niqab er i overensstemmelse med menneskerettighetene. Støtter statsråden Fremskrittspartiets syn om at burka, niqab og andre heldekkende plagg bør forbys?
 • Interpellasjon fra Mari Holm Lønseth (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Interpellasjon nr. 2 (2021-2022)

  Datert: 01.11.2021

  Besvart: 25.11.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Om viktigheten av at innvandrere får gode norskferdigheter og kompentansen næringslivet etterspør, og hvordan statsråden vil sikre at de gode verktøyene for kompetanseheving som ligger på Kunnskapsdepartementets område, ikke forsvinner eller nedprioriteres i integreringspolitikken