Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Barne- og familieministeren BABAD (1 - 1 av 1)
  • Interpellasjon fra Tage Pettersen (H) til barne- og familieministeren

    Interpellasjon nr. 20 (2022-2023)

    Datert: 21.12.2022

    Besvart: 31.01.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

    Om hvordan statsråden vil ivareta rettssikkerheten for å hjelpe barn som har vært kasteballer mellom barnevern og psykisk helsevern til å motta riktige tjenester tidligst mulig, slik at taushetsplikten ikke brukes i strid med barnas interesser