Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Barne- og familieministeren BABAD (1 - 1 av 1)
  • Interpellasjon fra Kristin Ørmen Johnsen (H) til barne- og familieministeren

    Interpellasjon nr. 45 (2020-2021)

    Datert: 06.04.2021

    Til behandling

    Barn og unge har fått et redusert skoletilbud og mistet tilgangen til fritidsaktiviteter og tid med venner som følge av smitteverntiltak. Reduksjonen i fritidstilbud og skolegang går særlig ut over barn med foreldre som sliter fra før. Rapporter fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet viser at krisen forstørrer problemene, og en rapport fra Røde Kors viser at ett av seks barn er utsatt for en eller annen form for vold eller overgrep. Det er bekymringer rundt stengte tilbud, som førstelinjen i kommunehelsetjenesten. Det er et økt antall saker i barnevernet, og alvorlighetsgraden i disse øker. Familier med lave inntekter som mister jobben eller er permitterte grunnet koronakrisen, vil slite ekstra mye. Hva vil statsråden gjøre for å koordinere og forsterke innsatsen for barn, unge og utsatte familier, og hvordan vil statsråden bruke lærdommen fra rapportene på best mulig måte og prioritere tiltak for barn og familier for å komme ut av krisen?