Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Barne- og familieministeren BABAD (1 - 1 av 1)
  • Interpellasjon fra Mona Nilsen (A) til barne- og familieministeren

    Interpellasjon nr. 25 (2023-2024)

    Oversendt regjeringen: 20.02.2024

    Besvart: 19.03.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

    Om statsråden kan redegjøre for de ulike prosessene som foregår, og om hva som gjøres for å sikre forutsigbarhet og trygghet i systemet for utenlandsadopsjoner