Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Finansministeren FIN (1 - 1 av 1)
  • Interpellasjon fra Sivert Bjørnstad (FrP) til finansministeren

    Interpellasjon nr. 9 (2023-2024)

    Datert: 05.09.2023

    Besvart: 10.10.2023 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

    Det pågår flere politiske prosesser som påvirker store deler av den maritime næringen. Foreslåtte endringer i rederiskatteordningen, som for eksempel såkalt delt virksomhet og krav om utseilt distanse kan få store konsekvenser ikke bare for norske rederier, men også for norske sjøfolk gjennom sjømannsfradraget. Hvordan vil statsråden sørge for at man fortsatt kan sikre at vi har norske sjøfolk på norske båter også i nærskipsfarten, herunder brønnbåtnæringen, og vil statsråden sørge for at disse sakene finner en god løsning?