Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Helseministeren HODH (1 - 9 av 9)
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 59 (2018-2019)

  Datert: 10.04.2019

  Besvart: 28.05.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorvidt økt privatisering av helsevesenet er et mål for regjeringen, og om å hindre utvikling av et todelt helsevesen der personlig økonomi har betydning for behandlingen man får
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 58 (2018-2019)

  Datert: 10.04.2019

  Besvart: 28.05.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hva regjeringen vil gjøre for at opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering ikke skal bli en nedtrappingsplan
 • Interpellasjon fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 55 (2018-2019)

  Datert: 10.04.2019

  Besvart: 28.05.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om at noen i Norge får dårligere ambulansetjenester fordi regjeringen nekter å bruke lovfestede krav om responstid som styringsinstrument
 • Interpellasjon fra Sylvi Listhaug (FrP) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 47 (2018-2019)

  Datert: 02.04.2019

  Besvart: 29.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om å bidra til at det utarbeides retningslinjer for hvordan ALS-pasienter skal møtes, ikke minst fra kommunene, fra diagnosen stilles til livet er slutt
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 41 (2018-2019)

  Datert: 15.03.2019

  Besvart: 09.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om å sikre at dei som er ekstra hardt ramma av rusproblem og psykiske lidingar, får hjelp og koordinerte tenester frå sjukehus og kommune
 • Interpellasjon fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 37 (2018-2019)

  Datert: 07.03.2019

  Besvart: 09.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hva som er gjort for å sikre alle fødende kvinner en trygg fødselsomsorg, med henvisning til en rekke stortingsvedtak om dette temaet våren 2018
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 35 (2018-2019)

  Datert: 14.02.2019

  Besvart: 12.03.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om eit likeverdig tilbod i heile landet om musikkterapi i helse- og omsorgstenestene
 • Interpellasjon fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 19 (2018-2019)

  Datert: 14.11.2018

  Besvart: 05.12.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om kvinners abortrettigheter hvis abortloven § 2 tredje ledd bokstav c erstattes med en ny paragraf etter forhandlinger mellom regjeringen og KrF
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 16 (2018-2019)

  Datert: 09.11.2018

  Besvart: 05.12.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om at mange pasientar med behov for langvarige og koordinerte tenester ikkje får god nok oppfølging i sjukehus og opplever fragmenterte tenester