Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Helseministeren HODH (1 - 5 av 5)
 • Interpellasjon fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 20 (2019-2020)

  Datert: 09.12.2019

  Spørsmålet er trukket tilbake

  I Finnmark bør du ikke bli akutt syk. Finnmarkssykehuset har det siste året registrert over 700 avvik, av dem 41 alvorlige. Ansatte har gjentatte ganger tatt opp at underbemanningen skaper farlige situasjoner. I februar var situasjonen så alvorlig at en person døde som følge av underbemanning. Samtidig er det en pågående krise i luftambulansen i nord. Forsvaret har måttet sette inn ekstra helikopter fordi Babcock, som varslet, ikke har vært i stand til å overholde kontrakten. Eksemplene på situasjoner som kunne ha gått galt, er mange – som jenta med mistenkt hjerneblødning som måtte vente 3,5 timer. Da sykehuset i Kirkenes ble bygget, var det ikke råd til helikopterlandingsplass. Det er ennå usikkert når den kommer på plass. Hvilke tiltak vil statsråden sette inn for å sikre at befolkningen i Finnmark får den samme helsehjelpen i akutte situasjoner som befolkningen i resten av landet?
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 15 (2019-2020)

  Datert: 18.11.2019

  Besvart: 16.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Om å gi sårbare barn i det statlige barnevernet helsehjelpen de har krav på, og om å stoppe nedbyggingen av barne- og ungdomspsykiatrien
 • Interpellasjon fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 14 (2019-2020)

  Datert: 13.11.2019

  Besvart: 28.11.2019 av helseminister Bent Høie

  Om å utarbeide en nasjonal strategi mot sepsis ("blodforgiftning"), i tråd med Verdens helseorganisasjons resolusjon fra 2017
 • Interpellasjon fra Sveinung Stensland (H) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 8 (2019-2020)

  Datert: 24.10.2019

  Besvart: 19.11.2019 av helseminister Bent Høie

  Om å la optikerne få et større ansvar for oppfølgingen av øyehelsen i Norge, noe som vil gi mindre reisebelastning og være spesielt gunstig for pasienter i distriktene
 • Interpellasjon fra Marianne Synnes Emblemsvåg (H) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 4 (2019-2020)

  Datert: 02.10.2019

  Besvart: 22.10.2019 av helseminister Bent Høie

  Om oppfølging av vedtaket fra Nordisk råd om en felles nordisk etisk komité for godkjenning av kliniske studier, for å stimulere til flere internasjonale kliniske studier i Norge og Norden