Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Justis- og innvandringsministeren JJD (1 - 4 av 4)
 • Interpellasjon fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 23 (2019-2020)

  Datert: 13.12.2019

  Til behandling

  I 2016 bestemte regjeringen at 126 lensmannskontor over hele landet skulle legges ned. 5. april 2018 vedtok Stortinget følgende: "Stortinget ber regjeringen sørge for en reell styrking av de lensmannskontorene som står igjen etter gjennomføringen av politireformen." I perioden 2016 til 2018 har 85 kommuner med gjenværende lensmannskontor hatt en nedgang i politiårsverk. Et eksempel på dette er Lier kommune med over 25 000 innbyggere. Lier fikk beholde sitt lensmannskontor etter politireformen, men likevel er staben redusert fra 24 stillinger på fulltid, til to stillinger på åtte timer i uken. Det som var et fullverdig og velfungerende politihus, er redusert til et kontor med åpningstid mellom kl. 9 og 14 på mandager og torsdager. Hvordan er dette forenlig med Stortingets vedtak om at alle gjenværende lensmannskontor skal styrkes?
 • Interpellasjon fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 22 (2019-2020)

  Datert: 13.12.2019

  Til behandling

  I NOU 2019: 17 foreslår Domstolkommisjonen en ny struktur for domstolene. Utvalget synliggjør ikke nevneverdige motforestillinger eller motargumenter til sine anbefalinger i rapporten. Alle piler peker uten forbehold i samme retning, nemlig at en ny struktur er eneste løsning på problemer i domstolene, slik mandatet la opp til. Løsninger gis uten at det er gjort avveininger og vekting av kryssende hensyn. Muligheter for forbedring innenfor dagens struktur er utelatt fra mandatet og er heller ikke drøftet av utvalget. Utredningen ser ikke på faktiske mål for kvalitet, som eksempelvis antall avgjørelser omgjort i annen instans. I stedet drøftes forhold som at personlighet har sammenheng med geografi og produktivitet (side 72). Utvalget mangler representasjon fra mindre domstoler. Hvordan påvirker disse forholdene utredningens verdi som grunnlag for endringer i domstolstrukturen?
 • Interpellasjon fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 17 (2019-2020)

  Datert: 22.11.2019

  Besvart: 17.12.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om å forsvare ytringsfriheten også for dem som har meninger vi misliker, med henvisning til at politiet stoppet SIANs koranbrenning dels pga. bekymring for hevnangrep
 • Interpellasjon fra Mona Fagerås (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 12 (2019-2020)

  Datert: 07.11.2019

  Besvart: 16.12.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om overholdelse av FNs barnekonvensjon artikkel 9 nr. 1 om ikke å skille barn fra sine foreldre mv., og hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre barns beste i denne typen saker, i lys av utvisningen av en firebarnsfar i Lofoten