Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Justis- og beredskapsministeren JUJUD (1 - 2 av 2)
 • Interpellasjon fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 6 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 31.10.2023

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Norsk sokkel er et mål for trusselaktører som EOS-tjenestene har pekt på lenge. Petroleumsutvinning og gasstransport til Europa har blitt grunnleggende nasjonale funksjoner. Man må her følge opp mer enn bare de fysiske installasjonene. Helheten av andre strukturer, seismikk og sensitive data om sokkelen er også av interesse for trusselaktører. Regjeringen har ansvaret for det forebyggende sikkerhetsarbeidet. Hvordan tar regjeringen ansvaret for sikkerhet på sokkelen, og hvordan har Justis- og beredskapsdepartementet fulgt opp implementeringen av sikkerhetsloven?
 • Interpellasjon fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 4 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 16.10.2023

  Besvart: 09.11.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Om hvordan statsråden vil arbeide for å redusere detaljstyringen av politiet, og om statsråden vil ta initiativ til en langtidsplan for politiet