Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Justis- og beredskapsministeren JUJUD (1 - 5 av 5)
 • Interpellasjon fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 56 (2021-2022)

  Datert: 07.04.2022

  Besvart: 03.05.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Om oppfølging av anbefalingene i rapporten «Hva kan vi lære etter et drap begått i psykotisk tilstand?» fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, for å sikre at samhandlingen mellom justis og helse forbedres
 • Interpellasjon fra Abid Raja (V) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 51 (2021-2022)

  Datert: 16.03.2022

  Besvart: 07.04.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Om at drapsforsøket mot William Nygaard i 1993 fortsatt er en uløst sak, og om å innlede dialog med involverte land, løfte spørsmålet i internasjonale fora og ta utenrikstjenesten aktivt i bruk slik at saken kan få den avslutningen som er et demokrati verdig
 • Interpellasjon fra Abid Raja (V) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 40 (2021-2022)

  Datert: 08.02.2022

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Skuddene mot William Nygaard i 1993 var et attentat mot det frie ord. En rekke forleggere, oversettere og bokhandlere ble angrepet etter at regimet i Iran oppfordret til drap på alle som var i befatning med Salman Rushdies bok Sataniske vers. Saken er av stor prinsipiell betydning også i dag fordi den berører vår mest grunnleggende frihet – ytringsfriheten. 29 år etter drapsforsøket er saken fortsatt uløst og ingen stilt til ansvar. Saken er formelt under etterforskning, men berører direkte vårt forhold til andre land, internasjonal rettsorden og mulighet for etterlysning, samt vår evne til å ta opp angrep på ytringsfriheten med regimer som undertrykker den. Er statsråden villig til å innlede dialog med involverte land, løfte spørsmålet i internasjonale fora og ta utenrikstjenesten aktivt i bruk slik at denne saken kan få den avslutningen som er et demokrati verdig?
 • Interpellasjon fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 30 (2021-2022)

  Datert: 06.01.2022

  Besvart: 03.02.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Om å få på plass systemer for registrering av nordmenn som blir drept i utlandet, slik at vi får bedre oversikt og sikrer bedre oppfølging av pårørende, som ofte er svært misfornøyde med bistanden fra norsk politi og norske myndigheter
 • Interpellasjon fra Guri Melby (V) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 1 (2021-2022)

  Datert: 28.10.2021

  Besvart: 18.11.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Om å gjøre Norge mindre sårbart for framtidige etterretningsoperasjoner ved å redusere gråsoner og bedre sikkerhetskompetansen innenfor ulike statlige organer og samtidig bedre samarbeidet mellom næringsliv og offentlige myndigheter