Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Justis- og beredskapsministeren JUJUD (1 - 4 av 4)
 • Interpellasjon fra Mari Holm Lønseth (H) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 40 (2022-2023)

  Datert: 28.03.2023

  Planlagt behandlet: 20.04.2023

  Om hva statsråden mener om at andelen rettsaker UNE taper i rettsystemet øker, og om UNE og statsråden har gjort seg noen læringspunkter om hvordan man skal sørge for å snu denne utviklingen
 • Interpellasjon fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 24 (2022-2023)

  Datert: 13.01.2023

  Besvart: 09.02.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Om regjeringens syn på rapporten fra Rolleforståelseutvalget til justis- og beredskapsministeren om politiansattes deltakelse i Norsk Narkotikapolitiforening, og om hvordan vil regjeringen følge opp anbefalingene i rapporten
 • Interpellasjon fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til barne- og familieministeren

  Interpellasjon nr. 17 (2022-2023)

  Datert: 06.12.2022

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Besvart: 05.01.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Om statsråden vil iverksette en gransking av hvordan 432 barn har forsvunnet uten at noen vet hvor de er, og om regjeringen vil sørge for at barn som søker asyl, får like god beskyttelse som andre barn, ved å flytte ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere til barnevernet
 • Interpellasjon fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 7 (2022-2023)

  Datert: 13.09.2022

  Besvart: 11.10.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Om å sikre at det blir gjennomført rettslig obduksjon i tilfeller der det foreligger mistanke om unaturlig og/eller mistenkelig dødsfall