Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 36235)
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Svardal Bøe (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:917 (2021-2022)

  Innlevert: 14.01.2022

  Sendt: 14.01.2022

  Til behandling

  Vil regjeringen opprette et innovasjons- og testsenter for å fremme utviklingen av grønn og bærekraftig luftfart, og når vil det i så tilfelle bli tatt en beslutning om dette, og hva er begrunnelsen for at regjeringen i sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2022 kuttet midlene Solberg-regjeringen hadde lagt inn til opprettelse av forskningssentre for bærekraftig transport?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:916 (2021-2022)

  Innlevert: 14.01.2022

  Sendt: 14.01.2022

  Til behandling

  Hva er lønnsnivået for ledende embedsmenn i Forsvarsdepartementet og offiserer i Forsvaret, inkludert tillegg, andre godtgjørelser og kompensasjoner, og er det mulig for offiserer og/eller departementsansatte å leie ut egen bolig under tjenestegjøring i utlandet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:915 (2021-2022)

  Innlevert: 14.01.2022

  Sendt: 14.01.2022

  Til behandling

  Mener statsråden at det er riktig å begrense et eventuelt forbud mot mikromålretting av markedsføring til det som rettes mot mindreårige, all den tid utfordringene vi står overfor er treffer langt utover denne aldersgruppen?
 • Skriftlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:914 (2021-2022)

  Innlevert: 14.01.2022

  Sendt: 14.01.2022

  Til behandling

  Viser til følgende anmodningsvedtak som er del av budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV: «Stortinget ber regjeringen vurdere forslag til endringer i plan- og bygningsloven om at studentboliger blir et eget formål i kommunale arealplaner, innen utgangen av 2022.» Hvilke endringer vil statsråden vurdere og når kan vi vente endringer slik at kommuner kan regulere tomter til dette formål raskt?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:905 (2021-2022)

  Innlevert: 14.01.2022

  Sendt: 14.01.2022

  Til behandling

  Hva vil landbruksministeren foreta seg for å sikre at staten ikke overtar styringen av den private stiftelsen Norsk Rikstoto, samt at styret ved nåværende styreleder utnevnt av Landbruksdepartementet sørger for at stiftelsens vedtekter følges?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:913 (2021-2022)

  Innlevert: 13.01.2022

  Sendt: 14.01.2022

  Rette vedkommende: Kommunal- og distriktsministeren

  Til behandling

  Kan statsråden fortelle på hvilket grunnlag Vindafjord og Finnøy kommuner ble flyttet til høyeste sone for arbeidsgiveravgift?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:912 (2021-2022)

  Innlevert: 13.01.2022

  Sendt: 14.01.2022

  Til behandling

  Helseforskningsloven hindrer FHI i å gjøre loddtreknings, randomiserte- eller kontrollstudier av koronatiltakenes effekt. FHI har tidligere bedt om unntak i loven for å kunne gjøre slike studier, i brev 11.08.20 til HOD og KD, og senest i Khrono 13.01.22. Den forrige regjeringen avviste FHIs forespørsel. Hvordan vurderer statsråden nå behovet for bedre forskning på effekten av smitteverntiltak, og FHIs ønske om unntak i loven for å kunne gjennomføre slik forskning?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:911 (2021-2022)

  Innlevert: 13.01.2022

  Sendt: 14.01.2022

  Til behandling

  Hva er lønnsnivået for ambassadører og øvrig embetsverk i Utenriksdepartementet, og har ansatte mulighet til å leie ut egen bolig i Norge ved utenlandsoppdrag?
 • Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:910 (2021-2022)

  Innlevert: 13.01.2022

  Sendt: 14.01.2022

  Til behandling

  Landbruks- og matminister Borch har sagt at hun ønsker at landbruket skal bli en del av regjeringens strømstøtteordning. Mange, også FrP er utålmodige på vegne av landets matprodusenter. Ser statsråden for seg at dette kun skal gjelde bønder, eller skal det også gjelde andre matprodusenter og næringsmiddelaktører, for eksempel slik som Stangeland Mølle i Sandnes?
 • Skriftlig spørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:909 (2021-2022)

  Innlevert: 13.01.2022

  Sendt: 14.01.2022

  Til behandling

  Er statsråden enig i innføringen av overtredelsesgebyr til fastleger som forskriver blåresept kan svekke pasienters rettigheter og pålegge den allerede pressede fastlegeordningen en uheldig tilleggsbyrde og vil hun foreta seg noe for at den trekkes tilbake?
 • Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:908 (2021-2022)

  Innlevert: 13.01.2022

  Sendt: 14.01.2022

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for det rettslige grunnlaget for politiets bruk av overvåkning og kartlegging av ruspolitiske aktivister, politikere, samfunnsdebattanter eller andre engasjerte personer i debatten om rus?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:907 (2021-2022)

  Innlevert: 13.01.2022

  Sendt: 14.01.2022

  Til behandling

  Kulturministeren lanserte i slutten av november at regjeringen skal legge frem en boklov og at Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre skal lede utredningsarbeidet i forkant. Det er særdeles lite informasjon å finne på departementets sider. Kan statsråden redegjøre for rammene for denne utredningen, hvem har fått oppdraget sammen med Myhre, hvordan lyder mandatet og hva er planen for å sikre medvirkning og åpenhet i denne prosessen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:906 (2021-2022)

  Innlevert: 13.01.2022

  Sendt: 14.01.2022

  Til behandling

  Mener statsråden at det er riktig og i tråd med politiregisterloven at politiet innhenter og registrerer lovlige politiske ytringer knyttet til rus, og hvis ikke, hva vil statsråden gjøre for å hindre at slik registrering finner sted?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:903 (2021-2022)

  Innlevert: 13.01.2022

  Sendt: 13.01.2022

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hvordan selvstendig næringsdrivende yogalærere/yogastudioer berøres av gjeldende smitteverntiltak?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:902 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 13.01.2022

  Til behandling

  Hvilket ansvar har regjeringa for å synliggjøre, støtte og utvikle folkedansen og den folkelige dansemusikken, og hvordan vil statsråden følge opp dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:901 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 13.01.2022

  Til behandling

  Er det en forutsetning at kommuner som skal være med i lokaldemokratiprosjektet skal styres av regjeringspartiene Ap og Sp, at de skal være av en viss innbyggerstørrelse for å kunne delta, og hvilken distriktsprofil ligger ev. i det?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:900 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 13.01.2022

  Til behandling

  Hva er statsrådens planer for å ruste opp domstoler og rettssteder som har behov for det, og kan statsråden love at en kostbar reverseringsreform ikke vil forsinke fremdriften i opprustingen av disse domstolene?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:899 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 13.01.2022

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre bedre beredskap på Svalbard, herunder redusere sårbarheten i den elektroniske kommunikasjonen mellom Svalbard og fastlandet?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:898 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 13.01.2022

  Til behandling

  Parlamentarisk leder Marit Arnstad sa til VG 13. mars 2021 at det var uaktuelt for Sp å sitte i en regjering som øker bensinprisen til 20 kroner. I det vedtatte budsjettet for 2022 økte som kjent Ap/Sp/SV bensinavgiften. Onsdag 12. januar 2022 kl 16:38 var bensinprisen 20.01 kr på YX Moi i Lund kommune i Rogaland. Er det i statsråd førstkommende fredag finansministeren vil ta initiativ til å ta Sp ut av regjering, eller var garantien fra Arnstad ikke en garanti likevel?
 • Skriftlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:897 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 13.01.2022

  Til behandling

  Regjeringen Solberg endret i 2020 botidskravet for permanent oppholdstillatelse fra 3 til 5 år etter budsjettforliket med Frp. Har regjeringen planer om å reversere endringen og redusere botidskravet for permanent oppholdstillatelse tilbake til 3 år slik at ekteskapsinnvandrere i en sårbar situasjon gis økt trygghet?