Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Arbeids- og sosialministeren ASD (1 - 20 av 65)
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1071 (2019-2020)

  Innlevert: 26.02.2020

  Sendt: 26.02.2020

  Til behandling

  Vil regjeringen sikre at alle de som har mistet garantitillegg til uføre- og alderspensjon dette får tilbakebetalt det de feilaktig har blitt fratatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1069 (2019-2020)

  Innlevert: 26.02.2020

  Sendt: 26.02.2020

  Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren

  Til behandling

  På hvilket grunnlag er søknadsfristen på 3 måneder satt for å søke pleiepenger, mener statsråden det er rimelig at det er familier med behov for pleiepenger som skal bære konsekvensene av lange ventetider gjennom at de ikke får søkt pleiepenger innen fristen på 3 måneder, og hva vil statsråden gjøre for sikre økonomisk trygghet for familier som venter på nødvendig legeerklæring?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1067 (2019-2020)

  Innlevert: 26.02.2020

  Sendt: 26.02.2020

  Til behandling

  Kan personer som mottar sosialhjelp fra NAV å få trekk i denne ytelsen dersom de mottar penger i fødselsdagsgave overført via Vipps inn på bankkonto?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1045 (2019-2020)

  Innlevert: 23.02.2020

  Sendt: 24.02.2020

  Til behandling

  Arbeidsministeren sier til Frifagbevegelse at han heier på fagbevegelsen og at han er opptatt av trepartssamarbeidet og hvordan vi løser problemer på arbeidsplassen - i lys av dette, hva vil arbeidsministeren gjøre for å hindre at arbeidsgivere bruker konkurs for å nekte de ansatte tariffavtale og slippe rettslige erstatningskrav?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1036 (2019-2020)

  Innlevert: 21.02.2020

  Sendt: 24.02.2020

  Besvart: 26.02.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Daværende statssekretær Sivertsen skriver i e-post til Lenvik kommune at han vil forsøke å ta ut noe ferie i januar og februar. Det er noe uvisst hvorfor han opplyser dette til kommunen. Han opplyser videre at han ikke tiltrer «for fullt» som statssekretær før 1. januar 2020. Hadde statsråden, da som næringsminister, en fullt lønnet, men ikke fullt fungerende, statssekretær i november og desember 2019 og diskuterte eller godkjente statsråden ferie for Sivertsen i januar og/eller februar 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1035 (2019-2020)

  Innlevert: 21.02.2020

  Sendt: 24.02.2020

  Besvart: 26.02.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Kan statsråden redegjøre for om regjeringen vil endre reglene for arbeidsavklaringspenger slik at folk ikke mister stønaden før de er ferdig avklart og har fått nødvendig helsebehandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1007 (2019-2020)

  Innlevert: 18.02.2020

  Sendt: 19.02.2020

  Besvart: 24.02.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Kan statsråden bidra til å fremme forslag om tiltak eller lovendringer som bedre sikrer intensjonen Stortinget har lagt til grunn, om at foreldre som bortfører sine barn ikke skal tilgodeses barnebidrag når barnet er bortført, uten å bryte Norges internasjonale forpliktelser?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:981 (2019-2020)

  Innlevert: 14.02.2020

  Sendt: 17.02.2020

  Besvart: 24.02.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Flere trygderettsadvokater kaller den utbredte bruken av uttalelser fra rådgivende leger og den store vekten de tillegges i NAV-saker for et rettssikkerhetsproblem. Kan statsråden legge fram statistikk for tidsrommet 2010 og fram til i dag for NAVs pengebruk på rådgivende leger og utviklingen i antall saker de har blitt benyttet i, herunder hhv uføresaker, AAP-saker og klagesaker, og hvordan vil han i lys av denne kritikken sørge for bedre rettssikkerhet ved behandling av NAV-søknader?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:970 (2019-2020)

  Innlevert: 13.02.2020

  Sendt: 17.02.2020

  Besvart: 19.02.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva vil regjeringen gjøre for å bekjempe elendige forhold i byggebransjen der utenlandske arbeidstagere blir utnyttet på grovt vis?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:943 (2019-2020)

  Innlevert: 13.02.2020

  Sendt: 13.02.2020

  Besvart: 24.02.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva vil statsråden gjøre for å styrke samhandlingen mellom arbeids- og helsetjenestene, og vil regjeringen ta initiativ til å videreutvikle en nasjonal modell for samarbeid på tvers av sektorer?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:940 (2019-2020)

  Innlevert: 13.02.2020

  Sendt: 13.02.2020

  Besvart: 20.02.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Når vil regjeringen levere en lovproposisjon om dykking til Stortinget, som de nå har fått underlag til fra Arbeidstilsynet?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:904 (2019-2020)

  Innlevert: 07.02.2020

  Sendt: 10.02.2020

  Besvart: 17.02.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Kan statsråden garantere at det å nekte å ta med ung ufør-tillegget til andre EØS-land ikke er i strid med EØS-avtalen?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:885 (2019-2020)

  Innlevert: 07.02.2020

  Sendt: 07.02.2020

  Besvart: 14.02.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvor mange er det sannsynlig at er rammet av feilpraktiseringen av folketrygdens tilknytningskrav til Norge, og hva menes med «typisk kort botid i Norge» og «etter flere år i utlandet»?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:855 (2019-2020)

  Innlevert: 04.02.2020

  Sendt: 04.02.2020

  Besvart: 11.02.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Nav selv har opplyst at 10 700 kronisk syke stod helt uten en inntektssikring 6 måneder etter at de avsluttet sitt AAP løp i 2018. De fikk ikke sosialhjelp, ikke tiltakspenger eller var tilknyttet Kvalifiseringsprogrammet (dette ville ha kommet frem av statistikken). Jeg spør derfor igjen, hvordan skal syke mennesker kunne forsikre seg mot et inntektsbortfall ved langvarig sykdom?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:854 (2019-2020)

  Innlevert: 03.02.2020

  Sendt: 04.02.2020

  Besvart: 10.02.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvor mange deltakere var det opplæringstiltaket hhv 1. halvår 2019, 2. halvår 2019 som fikk yrkesopplæring med mål om å oppnå enten fagbrev, praksisbrev eller kompetansebevis gjennom lærekandidatordningen, og hvor mange slike deltakere er det nå?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:840 (2019-2020)

  Innlevert: 31.01.2020

  Sendt: 03.02.2020

  Besvart: 11.02.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Dersom en person har bodd flere år i utlandet gjennom eksempelvis frivillig har tilsluttet seg en terrororganisasjon, hvilke rettigheter gjennom folketrygden vil vedkommende og eventuelle barn ha?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:760 (2019-2020)

  Innlevert: 23.01.2020

  Sendt: 23.01.2020

  Besvart: 31.01.2020 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Kan statsråden garantere at ikke Nav har feilpraktisert EØS-regelverket i saker med andre ytelser enn det som til nå er kjent i trygdeskandalen, og på hvilket grunnlag har nav kommet med konklusjonen om at feilen ikke rammer andre grupper?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:756 (2019-2020)

  Innlevert: 23.01.2020

  Sendt: 23.01.2020

  Besvart: 31.01.2020 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Hvordan vil alternativ 1 i høringsalternativet slå ut sammenlignet med dagens situasjon, for en student over 25 år, som kvalifiserer for både AAP og sykepenger, og mottar studiestøtte fra Lånekassen i tillegg til en biinttekt på 100 000 per år?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:744 (2019-2020)

  Innlevert: 21.01.2020

  Sendt: 21.01.2020

  Besvart: 27.01.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvordan mener statsråden at mennesker i Norge skal kunne forsikre seg mot et inntektsbortfall ved langvarig sykdom når maks tid på AAP er nådd, og de kronisk syke går inn i en karenstid med inntektsbortfall fra folketrygden i ett år slik det fremgår av folketrygdloven § 11-31?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:735 (2019-2020)

  Innlevert: 19.01.2020

  Sendt: 20.01.2020

  Besvart: 27.01.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvem skal ta ansvaret og kostnaden for nødvendig transport til arbeidsplassen, for mennesker som får innvilget VTA-plasser?