Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Arbeids- og sosialministeren ASD (1 - 20 av 47)
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:981 (2020-2021)

  Innlevert: 18.01.2021

  Sendt: 18.01.2021

  Til behandling

  Regjeringen melder om forlengelse av flere midlertidige tiltak for permitterte og arbeidsledige i ny krisepakke. Kan mottakere av AAP også forvente å få forlengelse eller kommer ikke regjeringen til å prioritere denne gruppen i ny krisepakke?
 • Skriftlig spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:978 (2020-2021)

  Innlevert: 18.01.2021

  Sendt: 18.01.2021

  Til behandling

  Hvor mye er utbetalt i kontantstøtte i Oslo, per bydel, for årene 2014-2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:956 (2020-2021)

  Innlevert: 15.01.2021

  Sendt: 15.01.2021

  Til behandling

  Statsministeren oppfordret nylig permitterte arbeidstakere til å se etter ny jobb. Hvordan vil statsråden sikre at permitterte arbeidstakere som sier opp sin stilling for å ta annet arbeid ikke risikerer 18 ukers ventetid for dagpenger dersom de igjen blir permitterte eller ledige?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:944 (2020-2021)

  Innlevert: 13.01.2021

  Sendt: 14.01.2021

  Til behandling

  Har Arbeids- og sosialdepartementet avsluttet sitt arbeid med lover og regler for arbeidstakere på såkalte flerbruksfartøy på norsk sokkel?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:935 (2020-2021)

  Innlevert: 13.01.2021

  Sendt: 13.01.2021

  Besvart: 19.01.2021 av arbeids- og sosialminister Henrik Asheim

  Hvordan forholder statsråden seg til at vernetjenesten i Equinor mener de ikke blir lyttet til av Petroleumstilsynet, hva gjelder dimensjonering av bemanning og kompetanse, og hvilken innvirkning dette får for sikkerheten på norske oljefelt?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:933 (2020-2021)

  Innlevert: 13.01.2021

  Sendt: 13.01.2021

  Til behandling

  Det behandles i disse dager en ankesak, om nedbemanning i driftsbemanningen på Statfjord. Kan statsråden redegjøre for når ankesaken forventes å være ferdigbehandlet?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:910 (2020-2021)

  Innlevert: 10.01.2021

  Sendt: 11.01.2021

  Besvart: 18.01.2021 av arbeids- og sosialminister Henrik Asheim

  Kan vi tolke uttalelsene fra statsministeren som at det ikke kommer noen endringer i permitteringsregelverket?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:905 (2020-2021)

  Innlevert: 10.01.2021

  Sendt: 11.01.2021

  Til behandling

  Mener statsråden det er rimelig at delvis permitterte drosjesjåfører under koronapandemien på meldekortet skal føre alle timer man er på vakt, også alle timene man venter på oppdrag, vil statsråden ta initiativ til endring av reglene slik at man eksempelvis registrerer den tid man faktisk har hatt oppdrag og/eller beregner ut fra den omsetning man har hatt på vakten, hvordan vurderer statsråden reglene for de som er tilsluttet sentral vs de som ikke er det, og vil statsråden ta initiativ til endring på dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:877 (2020-2021)

  Innlevert: 07.01.2021

  Sendt: 07.01.2021

  Besvart: 15.01.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Kan statsråden redegjøre for status for arbeidet med å ratifisere ILO-konvensjon nr. 190?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:835 (2020-2021)

  Innlevert: 23.12.2020

  Sendt: 23.12.2020

  Besvart: 11.01.2021 av arbeids- og sosialminister Henrik Asheim

  Hva er begrunnelsen for at Nav tar opp aktivitetsplanen til vurdering og må godkjenne denne på nytt dersom en mottaker av AAP ønsker å reise til et annet sted i landet eller innenfor EØS?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:850 (2020-2021)

  Innlevert: 22.12.2020

  Sendt: 05.01.2021

  Besvart: 11.01.2021 av arbeids- og sosialminister Henrik Asheim

  Viser til besvarelse på spørsmål 5 fra finanskomiteen/Rødts fraksjon av 23.09.2020, kan vi få tilsvarende oppdaterte tall på hvor mange personer som har falt ut av dagpengeordninga og hvor mange departementet regner med at vil falle ut måned for måned, basert på erfaringstall, fra november 2020 til desember 2021 som følge av at regjeringa ikke har forlenget den maksimale stønadsperioden, og kan vi få tilsvarende tall for AAP-mottakere?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:824 (2020-2021)

  Innlevert: 21.12.2020

  Sendt: 21.12.2020

  Besvart: 08.01.2021 av arbeids- og sosialminister Henrik Asheim

  Hva vil statsråden gjøre for å hindre at intern uenighet i Nav om hvorvidt en person er ferdig avklart til trygd eller ikke, rammer søkere til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd på en urimelig måte, i strid med folketrygdlovens formålsparagraf, som blant annet sier at folketrygden skal gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt ved sykdom, skade og uførhet?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:782 (2020-2021)

  Innlevert: 16.12.2020

  Sendt: 17.12.2020

  Besvart: 21.12.2020 av arbeids- og sosialminister Henrik Asheim

  Hva er livsløpskostnaden for samfunnet av at en ungdom som nå er arbeidsledig ikke kommer tilbake i jobb, men skyves varig ut av arbeid og over på trygd?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Breivik (V) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:777 (2020-2021)

  Innlevert: 16.12.2020

  Sendt: 16.12.2020

  Besvart: 21.12.2020 av arbeids- og sosialminister Henrik Asheim

  Kan statsråden redegjøre for bruken av de frivillige forsikringsordningene i folketrygden, og hvorvidt statsråden mener det vil være hensiktsmessig å inkludere omsorgspenger i disse ordningene fra folketrygden?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:774 (2020-2021)

  Innlevert: 15.12.2020

  Sendt: 16.12.2020

  Besvart: 18.12.2020 av arbeids- og sosialminister Henrik Asheim

  Har regjeringen vurdert mulighetene for å utvide maksperioden for personer som mottar dagpenger under etablering av egen virksomhet?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:715 (2020-2021)

  Innlevert: 11.12.2020

  Sendt: 11.12.2020

  Besvart: 18.12.2020 av arbeids- og sosialminister Henrik Asheim

  Vil statsråden ta initiativ til at det partssammensatte utvalget skal få et tilleggsoppdrag om å vurdere hvorvidt dommen i EU-domstolen (C-681/18) bør følges opp med politiske tiltak, for å sikre at flere får muligheter til faste stillinger?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:700 (2020-2021)

  Innlevert: 10.12.2020

  Sendt: 11.12.2020

  Besvart: 18.12.2020 av arbeids- og sosialminister Henrik Asheim

  Hvilken kontakt var det mellom arbeids- og sosialdepartementet og helse og omsorgsdepartementet i forkant av veilederen for utenlandsk arbeidskraft der det er gitt omfattende unntak fra karantenebestemmelsene, og ble helsedepartementet gjort oppmerksom på at vi i store deler av dette arbeidslivet har utfordringer med et useriøst arbeidsmarked som det er lite sannsynlig av ville sikre at arbeidstakerne ville følge karantenebestemmelsene?
 • Skriftlig spørsmål fra Mudassar Kapur (H) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:676 (2020-2021)

  Innlevert: 08.12.2020

  Sendt: 09.12.2020

  Besvart: 09.12.2020 av arbeids- og sosialminister Henrik Asheim

  Hvor lang implementeringstid må det påregnes dersom minste pensjonsnivå for 2020 skal økes med et gitt beløp, hvor lang implementeringstid må det påregnes dersom alle minstepensjonister skal gis et gitt kronebeløp som et engangsbeløp for 2020, og hvor lang implementeringstid må det påregnes dersom man skal endre den årlige justeringen av pensjoner fra dagens system til et gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst?
 • Skriftlig spørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:672 (2020-2021)

  Innlevert: 08.12.2020

  Sendt: 08.12.2020

  Besvart: 15.12.2020 av arbeids- og sosialminister Henrik Asheim

  Bør ikke det beløp en person med uføretrygd kan tjene uten avkortning i trygden følge alminnelig lønnsutvikling?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:669 (2020-2021)

  Innlevert: 07.12.2020

  Sendt: 08.12.2020

  Besvart: 15.12.2020 av arbeids- og sosialminister Henrik Asheim

  Mener statsråden det er klokt å be organisasjoner søke etter ny, ikke vedtatt, forskrift før høringsinnspillene er behandlet?