Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Arbeids- og sosialministeren ASD (1 - 20 av 119)
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2180 (2020-2021)

  Innlevert: 10.05.2021

  Sendt: 11.05.2021

  Til behandling

  Hvorfor må arbeidstakere som mottar arbeidsavklaringspenger og som jobber eksempelvis 40 prosent, sende meldekort som arbeidssøker på tross av at man ikke er reell arbeidssøkere over det man allerede jobber?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2133 (2020-2021)

  Innlevert: 05.05.2021

  Sendt: 06.05.2021

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for praksis og regelverk for utbetaling av sykepenger til permitterte?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2118 (2020-2021)

  Innlevert: 04.05.2021

  Sendt: 05.05.2021

  Besvart: 06.05.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvordan fastsetter Nav skattetrekket for delvis ledige dagpengemottakere, hvor mange av de som har vært ledige i 2020, kan nå ha fått en betydelig restskatt, og hvordan vil statsråden bidra til å bedre situasjonen nå eller i fremtiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2093 (2020-2021)

  Innlevert: 02.05.2021

  Sendt: 03.05.2021

  Besvart: 10.05.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  NAV har stort arbeidspress i disse tider, men må være i stand til å hjelpe de som trenger det mest. En alenemor har hatt sin mellomste på 13 år innlagt for alvorlig anoreksi i snart 8 måneder. Hun fikk først avslag på pleiepenger fordi bedriften hadde forskuttert lønn. Når hun ble sykemeldt 1.februar fikk hun avslag på sykepenger fordi hun skulle hatt pleiepenger. NAV sier klagebehandlingen vil ta minst 6 måneder. Hun får nå økonomisk hjelp fra sin mor. Kan jeg be statsråden snarest rydde opp i slik inkonsekvent behandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2065 (2020-2021)

  Innlevert: 29.04.2021

  Sendt: 29.04.2021

  Besvart: 07.05.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvor stor andel av «utsatte arbeidssøkere» generelt og per undergruppe mottar arbeidsmarkedstiltak eller tar utdanning sammenlignet med hele gruppen arbeidssøkere, og hvilken kontakt har NAV med disse arbeidssøkerne?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2046 (2020-2021)

  Innlevert: 27.04.2021

  Sendt: 28.04.2021

  Besvart: 10.05.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Når vil arbeidsmarkedstiltaket sommerjobb for unge være tilgjengelig slik at offentlige og private arbeidsgivere kan benytte seg av det, og hvor mange sommerjobber skal det bidra til å finansiere og hvordan vil disse fordele seg utover landet, og ber også om at utlysning og mobiliseringsprosessen redegjøres for, herunder hvordan det er tenkt å virke sammen med kommunale initiativ for sommerjobber?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2045 (2020-2021)

  Innlevert: 27.04.2021

  Sendt: 28.04.2021

  Besvart: 05.05.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Viser til Dokument nr. 15:1891 (2020-2021) hvor jeg stilte følgende spørsmål: «Hva er både nominell og reel utvikling i ASDs budsjett for å få folk i jobb fra 2013 til i dag, hvor midlertidige koronatiltak ekskluderes?». Kan det bes om at svaret oppgis i 2021-kroner på samme måte som ved svar på budsjettspørsmål i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2021?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2041 (2020-2021)

  Innlevert: 27.04.2021

  Sendt: 27.04.2021

  Besvart: 05.05.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Mener statsråden det er akseptabelt at saksbehandlingstiden hos NAV medfører at folk risikerer å gå nærmere et år uten å få utbetalt sykepenger, og hvilke tiltak vil han eventuelt iverksette for å sikre at folk får behandlet sine saker hos NAV innen rimelig tid?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2021 (2020-2021)

  Innlevert: 24.04.2021

  Sendt: 26.04.2021

  Besvart: 03.05.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Vil statsråden bidra til at NAV benytter et mer forståelig språk?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1979 (2020-2021)

  Innlevert: 21.04.2021

  Sendt: 21.04.2021

  Besvart: 29.04.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Vil statsråden ta initiativ til at sjøfolk bosatt i Norge, som jobber i hotell- og restaurantvirksomhet om bord på turistskip registrert i NIS, kan være medlemmer av norsk folketrygd?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1978 (2020-2021)

  Innlevert: 21.04.2021

  Sendt: 21.04.2021

  Besvart: 28.04.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Vil statsråden foreslå tiltak for å sikre at personer som har mistet dagpenger for mer enn 3 dager på grunn av gjeninnføringen av regel om 3 ventedager før man mottar dagpenger i perioden 01.01.2021-19.02.2021 får kompensert for tapet?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1958 (2020-2021)

  Innlevert: 18.04.2021

  Sendt: 19.04.2021

  Besvart: 27.04.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvor mange uker/måneder må en rumener bosatt i Romania motta den særnorske EØS kompensasjonen regjeringen sammen med SP, AP og SV nylig innførte for at nivået tilsvarer en gjennomsnittlig årsinntekt i Romania?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1957 (2020-2021)

  Innlevert: 18.04.2021

  Sendt: 19.04.2021

  Besvart: 26.04.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Vil kontrollregimet for for EØS borgere som mottar penger fra den nye kompensasjonsordningen være på samme nivå som kontrollregimet for norske mottakere av dagpenger og sykepenger?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Faret Sakariassen (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1954 (2020-2021)

  Innlevert: 18.04.2021

  Sendt: 19.04.2021

  Besvart: 26.04.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Dersom man har et friskt, nyfødt barn som man er i foreldrepermisjon med, og et eldre barn man har blir så sykt at man må ha pleiepenger, så får man ikke det før man har brukt opp permisjonen for det friske, nyfødte barnet. Hva er grunnen til at en forelder ikke kan utsette foreldrepermisjonen for å ta vare på et sykt barn, mens man mottar pleiepenger, og er dette noe statsråden vil vurdere å endre?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1891 (2020-2021)

  Innlevert: 11.04.2021

  Sendt: 12.04.2021

  Besvart: 16.04.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva er både nominell og reel utvikling i ASDs budsjett for å få folk i jobb fra 2013 til i dag, hvor midlertidige koronatiltak ekskluderes?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1856 (2020-2021)

  Innlevert: 08.04.2021

  Sendt: 09.04.2021

  Besvart: 16.04.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Petroleumstilsynet har nylig pålagt Equinor å gjøre noe med bemanningen på plattformene på norsk sokkel. Fagforeninger som SAFE har gjennom mange år påpekt det samme, og at bemanningen er blitt uforsvarlig kuttet. Anders Opedal i Equinor mener på sin side det ikke er grunnlag for pålegget fra Petroleumstilsynet. Vil statsråden sørge for at Equinor etterlever Ptils pålegg, og vil statsråden undersøke hvorvidt sikkerheten på norsk sokkel har blitt svekket de siste årene, og iverksette tiltak for å motvirke dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1813 (2020-2021)

  Innlevert: 28.03.2021

  Sendt: 06.04.2021

  Besvart: 14.04.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Jeg viser Dokument nr. 15:1079 (2018-2019) om personer som har uføretrygd som oppholder seg på avdelinger er forskjellsbehandlet mellom somatiske avdelinger og psykiske avdelinger. Statsråden skrev: "I lys av dette ser jeg at det er behov for å vurdere på nytt om dagens regler er hensiktsmessige, og vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte." Hvilke tiltak og arbeid har statsråden gjort med denne saken fra februar 2019 til nå?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1770 (2020-2021)

  Innlevert: 24.03.2021

  Sendt: 25.03.2021

  Besvart: 09.04.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvor mange flere stillinger, fordelt på hvilke type stillinger finansieres av den midlertidige oppbemanningen i NAV som følger av midlertidig økte bevilgninger ifbm. koronapandemien?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1768 (2020-2021)

  Innlevert: 24.03.2021

  Sendt: 25.03.2021

  Besvart: 09.04.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvor mange og hvor stor andel av befolkningen mellom 18 og 30 år er ikke i arbeid eller utdanning og hvordan fordeler disse seg på ulike trygdeytelser, herunder ingen ytelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Faret Sakariassen (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1766 (2020-2021)

  Innlevert: 24.03.2021

  Sendt: 24.03.2021

  Besvart: 26.03.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Tidligere i mars sendte Nav ut instruks om å begrense deltakelse på arbeidsmarkedstiltak for å hindre smitte. Mennesker med behov for oppfølging og bistand fra Nav opplever igjen stans i oppfølgings- og avklaringsløp. Dette rammer særlig mennesker på Arbeidsavklaringspenger. Vil arbeidsministeren sørge for at det blir gitt forlengelse av AAP også for de med nedsatt arbeidsevne som nå opplever stans i oppfølging, og som ikke har fått forlenget sin stønadsperiode på lik linje med arbeidssøkere?