Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 1757)
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell-Børge Freiberg (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1757 (2019-2020)

  Innlevert: 28.05.2020

  Sendt: 28.05.2020

  Til behandling

  Helseforetakene fikk i forbindelse med behandlingen av Helsenæringsmeldingen i 2019 marsjordre om å etablere prøveprosjekter for innovative anskaffelser av legemidler. Er statsråden kjent med om det er iverksatt prøveprosjekter for innovative innkjøpsavtaler, og er Sykehusinnkjøp innstilt på å benytte slike muligheter?
 • Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1756 (2019-2020)

  Innlevert: 28.05.2020

  Sendt: 28.05.2020

  Til behandling

  Vil samferdselsministeren ta initiativ til å endre de særnorske reglene vedrørende registrering av bobiler slik at de kan registreres for å kunne kjøre samme antall personer som det er seter og ikke senger?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1755 (2019-2020)

  Innlevert: 28.05.2020

  Sendt: 28.05.2020

  Til behandling

  26.5.2020 åpnet regjeringen for at Norge kan imot barn fra flyktningleiren Moria dersom 8-10 andre europeiske land gjør det samme. Det er ikke avklart hvor mange barn Norge ønsker å ta imot. Det er heller ikke avklart om andre land må ha tatt imot alle barn de har lovet før Norge iverksetter arbeidet med å hente barn fra Moria. Betyr dette at regjeringen ikke ønsker å bidra dersom det kun er syv land som tar imot, eller hvis et av landene ikke relokaliserer det antallet de har lovet?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1754 (2019-2020)

  Innlevert: 28.05.2020

  Sendt: 28.05.2020

  Til behandling

  Hva er innholdet og mandatet til de palliative temaene for barn som skal være i alle helseregionene, og hvordan vil statsråden sikre at brukere får god nok informasjon om tilbudet?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1753 (2019-2020)

  Innlevert: 28.05.2020

  Sendt: 28.05.2020

  Til behandling

  Vil regjeringen igangsette forberedelser for å realisere beslutningen om å evakuere barn og sårbare fra flyktningleirene i Hellas ved å melde inn et antall, og umiddelbart sende ned personell for å bistå i utvelgelsesprosessen?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1752 (2019-2020)

  Innlevert: 27.05.2020

  Sendt: 28.05.2020

  Til behandling

  NRK skriver 23.mai at det via kilder i det amerikanske regjeringsapparatet har kommet fram at Trump-administrasjonen skal ha diskutert nye atomprøvesprengninger. Hvordan vil Norge stille seg til eventuelt nye atomprøvesprengninger, og hva formidler norske myndigheter til amerikanske myndigheter om dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1751 (2019-2020)

  Innlevert: 27.05.2020

  Sendt: 28.05.2020

  Til behandling

  Hva tenker statsråden om at enkelte elever og klasser ikke får tilstrekkelig opplæring de siste ukene før skoleslutt, og er det i tråd med hva regjeringen signaliserte da man valgte å avlyse muntlig og skriftlig eksamen?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:1750 (2019-2020)

  Innlevert: 27.05.2020

  Sendt: 28.05.2020

  Til behandling

  Hvor mye har Norge bidratt med i bistand til Kina fra og med statsbudsjettet for 2014 og frem til i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1749 (2019-2020)

  Innlevert: 27.05.2020

  Sendt: 28.05.2020

  Til behandling

  Vil utenriksministeren ta initiativ overfor USA for å finne en ordning som sikrer at norske studenter og nordmenn med arbeidstillatelse i USA ikke utvises?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell-Børge Freiberg (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1748 (2019-2020)

  Innlevert: 27.05.2020

  Sendt: 28.05.2020

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden sikre oppdeling av anbudet for Hålogalandsveien, og når vil Stortinget få seg forelagt proposisjonen for Hålogalandsveien?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1747 (2019-2020)

  Innlevert: 27.05.2020

  Sendt: 28.05.2020

  Til behandling

  Kan barne- og familieministeren garantere at den norske stat ikke har finansiert koranskoleopphold for norske barn?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1746 (2019-2020)

  Innlevert: 27.05.2020

  Sendt: 28.05.2020

  Til behandling

  Vil statsråden vurdere å fjerne utseilingskravet fra rederiskatteordningen, nettolønnsordningen og sjømannsfradraget?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1745 (2019-2020)

  Innlevert: 27.05.2020

  Sendt: 28.05.2020

  Til behandling

  Hva vil regjeringen gjøre for å forhindre at flere unge faller utenfor arbeidslivet som følge av økonomisk krise og økt ledighet?
 • Skriftlig spørsmål fra Aleksander Stokkebø (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1744 (2019-2020)

  Innlevert: 27.05.2020

  Sendt: 28.05.2020

  Til behandling

  Vil finansministeren bekrefte at Stavanger kan innføre en kommunal garantiordning for unge førstegangsetablerere, og når kan man vente seg en avklaring?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1743 (2019-2020)

  Innlevert: 27.05.2020

  Sendt: 28.05.2020

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at bruken av omvendt voldsalarm øker, slik at færre ofre for vold og trusler må leve et liv i skjul og frykt?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1742 (2019-2020)

  Innlevert: 27.05.2020

  Sendt: 27.05.2020

  Til behandling

  Regjeringen har besluttet å delta i evakueringen av sårbare asylsøkere fra Hellas dersom 8 til 10 andre land faktisk evakuerer noen ut. I Stortinget i går sa statsråden at det kun er 2 land som har gjort det til nå. Andre kilder viser et høyere tall. Hvilke kilder bygger regjeringen sine fakta på og på hvilket steg i evakuerings-prosessen mener Regjeringen tellingen skal foregå?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1741 (2019-2020)

  Innlevert: 27.05.2020

  Sendt: 27.05.2020

  Til behandling

  Gjennom mange a°r ba°de i revidert budsjett og over det ordinære budsjettet er det blitt bevilget penger til «ekstra studieplasser» innen IKT. Har statsra°den en samlet oversikt over hvor mange ekstra IKT-studieplasser det formelt har blitt bevilget penger til siden 2013 og fordelingen av disse på ulike studieretninger og fag, hvor mange IKT-studieplasser som universitetene og høyskolene faktisk har opprettet siden 2013, og kan statsra°den fremskaffe oversikt over hvilke studieplasser som eventuelt er blitt opprettet i stedet?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1740 (2019-2020)

  Innlevert: 27.05.2020

  Sendt: 27.05.2020

  Til behandling

  Er konklusjonene fra rapporten til Georg Eckert Institute for International Textbook Research om innholdet i palestinske skolebøker kjent for utenriksministeren, og hvis så er tilfellet: Hvordan følges dette nå opp i Utenriksdepartementet?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1739 (2019-2020)

  Innlevert: 27.05.2020

  Sendt: 27.05.2020

  Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til at arrangører av arrangementer som Dyrsku`n i Seljord, som samler store folkemengder etter at smittevernregelverket opphører 1. september, får en snarlig avklaring på om arrangementet kan gjennomføres eller ikke i 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1738 (2019-2020)

  Innlevert: 27.05.2020

  Sendt: 27.05.2020

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at BIO-midler, som er øremerkede midler til innkjøp av kompetanse og lønn til ansatter etter klare opplæringsplaner ikke skal regnes som omsetning når kompensasjonsmidler beregnes?