Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Helseministeren HODH (41 - 60 av 126)
 • Skriftlig spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til helseministeren

  Dokument nr. 15:520 (2019-2020)

  Innlevert: 10.12.2019

  Sendt: 10.12.2019

  Besvart: 16.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Hva vil statsråden gjøre for å følge opp anbefalingene til Sivilombudsmannen som omhandler helseområdet?
 • Skriftlig spørsmål fra Torleif Hamre (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:517 (2019-2020)

  Innlevert: 09.12.2019

  Sendt: 10.12.2019

  Besvart: 17.12.2019 av helseminister Bent Høie

  På bakgrunn av de siste dagers oppslag i VG: Hvilke rutiner er sykehuset pålagt å følge når syke pasienter som trenger videre oppfølging i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, sendes ut etter opphold på sykehus, i hvilken grad kontrolleres det at disse følges ved utsending, og hvilke muligheter har den kommunale helse- og omsorgstjenesten til å returnere pasienten dersom forutsetningene for sikker hjemreise ikke er tilstede?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:514 (2019-2020)

  Innlevert: 09.12.2019

  Sendt: 10.12.2019

  Besvart: 18.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Hva utgjør de totale kostnadene for de ekstraordinære tiltakene som har blitt iverksatt, og hvor stor andel av disse kostnadene vil bli belastet Babcock?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:512 (2019-2020)

  Innlevert: 09.12.2019

  Sendt: 09.12.2019

  Besvart: 17.12.2019 av helseminister Bent Høie

  I Norge har vi god oversikt over hvor mange svangerskap det er, og hvordan disse fordeler seg utover året. Det burde tilsi at det er mulig å sikre tilstrekkelig kapasitet i svangerskapsoppfølgingen. Likevel er det eksempler på gravide som får tilbud om ordinær ultralyd etter uke 20. Hva kan være årsaken til dette, og hvordan sikrer helseministeren at svangerskapsoppfølgingen på landets sykehus har god nok kapasitet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:496 (2019-2020)

  Innlevert: 08.12.2019

  Sendt: 09.12.2019

  Besvart: 20.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Kan statsråden informere om flysikkerheten for de gjenværende ambulanseflyene når fem ambulansefly er tatt av tjeneste på grunn av teknisk svikt?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:495 (2019-2020)

  Innlevert: 08.12.2019

  Sendt: 09.12.2019

  Besvart: 20.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Vil statsråden gi en oversikt over kjente ekstrakostnader for det offentlige i luftambulansetjenesten i 2018 og 2019, inkludert innleie av ekstra fly og økt bemanning i helsetjenesten?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:504 (2019-2020)

  Innlevert: 06.12.2019

  Sendt: 09.12.2019

  Besvart: 16.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Hvordan vil helseministeren følge opp økningen i antall narkotikarelaterte dødsfall, og vil han forsterke innsatsen når det gjelder dødsfall knyttet til bruk av sterke smertestillende medikamenter?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:499 (2019-2020)

  Innlevert: 06.12.2019

  Sendt: 09.12.2019

  Besvart: 17.12.2019 av helseminister Bent Høie

  En papirløs ureturnerbar asylsøker fra Irak har den alvorlige sykdommen diabetes 1. Vedkommende får resept på Røde Kors sitt helsesenter for papirløse, men får ikke hentet ut sin medisin fordi har ikke kan legitimere seg på apotek. Er det regjeringens politikk og vilje at alvorlig syke mennesker ikke skal få ut lovlig utskrevet og livsviktige medisiner i Norge når de er papirløse?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:492 (2019-2020)

  Innlevert: 06.12.2019

  Sendt: 09.12.2019

  Besvart: 20.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Vil statsråden be om å videreføre bistand fra forsvaret etter jul, slik at luftambulansetjenesten kan opprettholde en beredskap som folk i Nord-Norge kan føle seg trygg med?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:491 (2019-2020)

  Innlevert: 06.12.2019

  Sendt: 09.12.2019

  Besvart: 16.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Hvordan skal pilotprosjektet med pasientens legemiddelliste gjennomføres, når det kun er Direktoratet for e-helse som har mottatt prosjektmidler?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:490 (2019-2020)

  Innlevert: 06.12.2019

  Sendt: 09.12.2019

  Besvart: 19.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Skal hormonspiral som behandling for endometriose og adenomyose være gratis for kvinnen uavhengig av om behandlingen gis hos sykehus eller avtalespesialist?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til helseministeren

  Dokument nr. 15:487 (2019-2020)

  Innlevert: 06.12.2019

  Sendt: 06.12.2019

  Besvart: 11.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Det er flere enn 12 000 personer som har sykdommen Multippel sklerose (MS) i Norge. Foreløpig finnes det bare medisiner som bremser sykdomsforløpet men det er mye håp knyttet til stamcellebehandling. På grunn av manglende behandlingstilbud i Norge er det mange som er rammet av sykdommen som har kjøpt stamcellebehandling i utlandet. Hvordan vil Statsråden sikre fremdrift i arbeidet med en snarlig godkjenning og etablering av tilbud med stamcellebehandling for MS-syke i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:486 (2019-2020)

  Innlevert: 06.12.2019

  Sendt: 06.12.2019

  Besvart: 16.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Responstid på ambulanse er viktig for tryggheten rundt i landet. AMK og Helseforetakene må melde inn responstiden etter dagens modellen, inntil noe nytt blir vedtatt. Hva var responstiden på ambulanse for samtlige kommuner i 2018 og hittil i 2019, hva er grunnen til at man eventuelt ikke har villet oppgi det fram til nå, og når vil vi få en ny kvalitetsindikator for AMK og ambulanse?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:485 (2019-2020)

  Innlevert: 05.12.2019

  Sendt: 06.12.2019

  Besvart: 17.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Hvilke tiltak vil helseministeren iverksette for at antall brudd på arbeidsmiljøloven i sykehusene reduseres, og hvordan vil han sørge for at vi i fremtiden får en statistikk med færre feilkilder på dette området?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:484 (2019-2020)

  Innlevert: 05.12.2019

  Sendt: 06.12.2019

  Besvart: 16.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Jobber statsråden videre med å utvide tilgangen til migrenemedisin på blå resept, gitt at dette er kostnadseffektivt, eller anser han at den åpningen som kom 5.desember 2019 for å få denne typen medisin på blå resept er tilstrekkelig?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:473 (2019-2020)

  Innlevert: 04.12.2019

  Sendt: 04.12.2019

  Besvart: 11.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Er det biologiske foreldre, fosterforeldre eller barnevernet som har det avgjørende ord om helse, der det er uenighet mellom biologiske- og fosterforeldre om hva som er det beste for barnet?
 • Skriftlig spørsmål fra Torleif Hamre (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:462 (2019-2020)

  Innlevert: 03.12.2019

  Sendt: 03.12.2019

  Besvart: 11.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Nok en gang ser vi alvorlige konsekvenser av underbemanning i norske sykehus. Ansatte på Kirkenes Sykehus viser til at det er sendt melding om avvik på avvik, men at dette ikke følges opp. Var helseministeren kjent med den alvorlige situasjonen på Kirkenes Sykehus, og hva vil han gjøre for å hindre at dette fortsetter?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:461 (2019-2020)

  Innlevert: 03.12.2019

  Sendt: 03.12.2019

  Besvart: 18.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Vil statsråden utdype sitt svar på spørsmål 385 om lederlønninger og sluttavtaler i helseforetakene, der statsråden skriver at Oslo Universitetssykehus HF har behandlet saken om en klinikkleders sluttavtale i henhold til den ansattes arbeidsavtale og eksisterende retningslinjer, og redegjøre for om avtalen datert 19.juni 2019 er i tråd med den ansattes arbeidsavtale og eksisterende retningslinjer?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:457 (2019-2020)

  Innlevert: 02.12.2019

  Sendt: 03.12.2019

  Besvart: 18.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Vil helseministeren sikre at kontrakten med Forsvaret om ekstra helikopter i Finnmark videreføres slik at befolkningen i Finnmark kan stole på at de får den hjelpen de trenger, når de trenger den, og vil han vurdere permanent tilstedeværelse av helikopter i Finnmark?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:456 (2019-2020)

  Innlevert: 02.12.2019

  Sendt: 03.12.2019

  Besvart: 18.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Hva er den samlede merkostnaden av at det har vært nødvendig å hente inn hjelp fra Forsvaret for å sikre nødvendig beredskap i luftambulansetjenesten, hvordan blir regningen for disse tiltakene fordelt og hvilke konsekvenser vil Babcocks manglende oppfylling av kontrakten ha for selskapet?