Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kommunal- og moderniseringsministeren KMD (1 - 8 av 8)
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:79 (2017-2018)

  Innlevert: 18.10.2017

  Sendt: 18.10.2017

  Til behandling

  Hva gjør statsråden for at disse bedriftene unngår utestengelse fra et marked de tidligere hadde tilgang til?
 • Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:70 (2017-2018)

  Innlevert: 17.10.2017

  Sendt: 18.10.2017

  Til behandling

  Mener statsråden Datatilsynet bruker sine begrensede ressurser på riktig måte når en lovlydig bedriftseier bøtelegges for å ha publisert overvåkningsbilder fra et tyveri på sosiale medier?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:66 (2017-2018)

  Innlevert: 17.10.2017

  Sendt: 17.10.2017

  Til behandling

  I Innst. 386 S (2016-2017) uttales det i en flertallsmerknad at den foreslåtte grenseendringen for Ås kommune er så omfattende at den ikke bør gjennomføres. Før eventuell endring må kommunestyret og befolkningen høres. Ved konflikt bør saken behandles i Stortinget, fordi den da anses som en tvangsdeling. Statsrådens svar på Senterpartiets spørsmål 20.09 viser at saken likevel skal behandles på departementsnivå. Kan statsråden redegjøre for hvorfor regjeringen velger å se bort fra stortingsflertallet i saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:53 (2017-2018)

  Innlevert: 16.10.2017

  Sendt: 16.10.2017

  Til behandling

  Korleis tenkjer statsråden å fylgje opp arbeidet i kjølevannet av regionreformen, der mellom anna politikargodtgjerslene på mellomniåvet skulle gjennomgås?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (SP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:48 (2017-2018)

  Innlevert: 13.10.2017

  Sendt: 16.10.2017

  Til behandling

  Regjeringen har etablert en kompensasjonsordning til kommuner som slår seg sammen, men som får redusert basistilskudd som følge av omlegging av inntektssystemet i 2017. I 2017 ble det satt av 300 mill.kr. til ordningen fra skjønnsmiddelrammen. Fra 2018 gis kompensasjonen gjennom innbyggertilskuddet. Hva er begrunnelsen for etableringen av kompensasjonsordningen og hvor store beløp kommer til omfordeling i innbyggertilskuddet i 2018 og 2019 og senere i inndelingsperioden fra 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Anne Helene Sandum (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:40 (2017-2018)

  Innlevert: 12.10.2017

  Sendt: 13.10.2017

  Besvart: 18.10.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Kan statsråden ta initiativ til at fylkeskommuner som har fått flomskader på fylkesveier før regelendringen om skjønnsmidler angående dekning av fylkeskommunale ekstraordinære utgifter til flomskader, gjennom kommuneproposisjonen for 2018 kom, kan få behandlet søknadene sine etter det gamle regelverket?
 • Skriftlig spørsmål fra Torhild Bransdal (KrF) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:35 (2017-2018)

  Innlevert: 11.10.2017

  Sendt: 12.10.2017

  Til behandling

  Vil statsråden se på muligheten for å kompensere eller forhindre uheldige utslag i pensjoner og pensjonsordninger ved kommunesammenslåinger der kommunene har ulike pensjonsordninger?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:4 (2017-2018)

  Innlevert: 09.10.2017

  Sendt: 09.10.2017

  Besvart: 12.10.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Sørlandet har de siste dagene blitt rammet av ekstremvær med betydelige nedbørsmengder som har medført ras, ødelagt infrastruktur og betydelige materielle skader. Ødeleggelsene er av et slikt omfang at det er vanskelig for lokale myndigheter alene å sørge for opprydding, reparasjoner og sikring av kritisk infrastruktur. Hvordan vil kommunal og moderniseringsministeren sørge for at staten bidrar?