Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kommunal- og moderniseringsministeren KMD (1 - 20 av 25)
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:562 (2017-2018)

  Innlevert: 15.12.2017

  Sendt: 15.12.2017

  Til behandling

  I Stortingets Innst. 422 S om Kommuneproposisjonen for 2018, ber en enstemmig komite regjeringen sørge for å behandle saken om overføring av Rindal kommune fra Møre og Romsdal til Trøndelag slik at Rindal kan bli del av nye Trøndelag fylkeskommune fra etableringen 1. januar 2018, eller senest slik at det er tidsnok til at innbyggerne kan delta i fylkestingsvalget i Trøndelag i 2019. Kan statsråden bekrefte at framdriften i saken vil bidra til at komiteens anmodning imøtekommes?
 • Skriftlig spørsmål fra Jon Gunnes (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:548 (2017-2018)

  Innlevert: 13.12.2017

  Sendt: 14.12.2017

  Til behandling

  Er alle alternative arealer vurdert i forbindelse med bygging av nytt kyllingslakteri på god dyrkamark i Orkdal i Sør-Trøndelag?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:541 (2017-2018)

  Innlevert: 13.12.2017

  Sendt: 13.12.2017

  Til behandling

  21. juni 2017 offentliggjorde KMD i pressemelding på regjeringen.no vedtak om at fylkesmannsembetet i Hedmark og Oppland skal lokaliseres på Lillehammer. I pressemeldingen uttaler statsråden følgende: «jeg legger også til grunn for denne avgjørelsen at fylkesadministrasjonen til det sammenslåtte Hedmark og Oppland fylkeskommune får hovedsete i Hedmark». Hvordan vil statsråden gå frem for å sikre at fylkesadministrasjonen legges til Hedmark?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:523 (2017-2018)

  Innlevert: 12.12.2017

  Sendt: 12.12.2017

  Til behandling

  Når vil statsråden ta initiativ til å revurdere utdanning som kriterium for å finansiere kommunenes kostnader til barnehager?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjarne Rohde (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:490 (2017-2018)

  Innlevert: 08.12.2017

  Sendt: 11.12.2017

  På kva måte vil statsråden fremme positive haldningar til samisk og kvensk kultur og motverke at fordommar får prege det offentlege ordskiftet?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:472 (2017-2018)

  Innlevert: 07.12.2017

  Sendt: 08.12.2017

  Besvart: 12.12.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Hvorfor valgte statsråden å ikke prioritere å møte de folkevalgte fra Troms og Finnmark på møte i Krikenes?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:437 (2017-2018)

  Innlevert: 04.12.2017

  Sendt: 04.12.2017

  Besvart: 11.12.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Hvorfor vil ikke statsråden legge til rette for god etterlevelse av «bare én gang»-prinsippet, gjennom å legge til rette for økt bruk av samtykkeløsninger i offentlig sektor?
 • Skriftlig spørsmål fra Atle Simonsen (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:431 (2017-2018)

  Innlevert: 01.12.2017

  Sendt: 04.12.2017

  Besvart: 11.12.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Hva synes statsråden om at fylkesmannen i Rogaland skriver at «store delar av Rogaland rister på hovudet» av Stortinget sitt gyldige vedtak i sammenslåingen av kommunene Sandnes og Forsand?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:397 (2017-2018)

  Innlevert: 29.11.2017

  Sendt: 29.11.2017

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 07.12.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Det er kommet frem at det er over 140 overgrepssaker i Tysfjord kommune knyttet til VGs avsløringer i reportasje juni 2016. Det er et særdeles stort omfang, over en lang tidsperiode. Mange av ofrene har, eller bør ha vært, i kontakt med offentlige instanser, men det måtte likevel en mediereportasje for at sakene ble avslørt. Vil statsråden undersøke om det foreligger brudd på avvergingsplikten fra offentlige instanser i Tysfjord og hvilken oppfølging vil gis eventuelle påviste brudd?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:374 (2017-2018)

  Innlevert: 27.11.2017

  Sendt: 27.11.2017

  Besvart: 01.12.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Skjønnstilskuddet skal kompensere for lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. I gjennomføring av kommunereformen er skjønnsmidlene brukt til generelle tiltak for å stimulere til sammenslåing og i bevilgninger til kommuner som kommer dårlig ut i tildeling av overføringer etter sammenslåing. Er bruken av skjønnsmidlene som virkemiddel for å stimulere til kommunesammenslåinger og/eller for å korrigere negative følger av sammenslåing, i samsvar med formålet for bruk av skjønnsmidlene?
 • Skriftlig spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:318 (2017-2018)

  Innlevert: 21.11.2017

  Sendt: 21.11.2017

  Besvart: 23.11.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Hva vil statsråden gjøre for at også de regionale statlige etatene etterlever vedtatte statlige, fylkeskommunale og kommunale retningslinjer for nybygg - med særlig vekt på Skatt Sørs planer og anbudsforespørsel om nye lokaler i Vestfold?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:301 (2017-2018)

  Innlevert: 17.11.2017

  Sendt: 20.11.2017

  Besvart: 28.11.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Hvilke krav kan kommunene stille til utbygger gjennom kommuneplaner og reguleringsplaner for å skape en mer klimavennlig og bærekraftig urbanisering?
 • Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:288 (2017-2018)

  Innlevert: 16.11.2017

  Sendt: 17.11.2017

  Besvart: 23.11.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Vil statsråden vurdere å gjøre studentboliger til et eget arealformål i plan- og bygningsloven, og har statsråden vurdert andre tiltak for å effektivisere prosessen med å få tillatelse og starte byggingen av nye studentboliger?
 • Skriftlig spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:228 (2017-2018)

  Innlevert: 10.11.2017

  Sendt: 10.11.2017

  Besvart: 16.11.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Hvordan er forventede skatteinntekter i 2018 fordelt mellom kommunene i Grønt hefte og vil kommunalministeren anbefale at den enkelte kommune i sine budsjetter for 2018 legger inn anslagene på frie inntekter på kommunenivå som er publisert på regjeringen.no og i grønt hefte?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:217 (2017-2018)

  Innlevert: 09.11.2017

  Sendt: 10.11.2017

  Besvart: 15.11.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Endringene i det fylkeskommunale inntektssystemet gjør at det i blant annet Rogaland diskuteres om hurtigbåttilbudet i Ryfylke vil bli mye dårligere. Hvis konsekvensene blir at innbyggerne får et dårligere transporttilbud, vil statsråden vurdere endringer i inntektssystemet eller andre tiltak for å hindre dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:159 (2017-2018)

  Innlevert: 31.10.2017

  Sendt: 31.10.2017

  Besvart: 03.11.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Den nye sammenslåtte fylkeskommunen, av Hordaland/Sogn og Fjordane, vil kalle seg "Vestlandet". Det er direkte misvisende. Vestlandet slik vi kjenner det er et sterkt kulturelt fenomen, og spiller en viktig rolle for vår felles identitet som vestlending, uansett om vi er fra Ålesund, Førde eller Bergen. Vil statsråden ta grep slik at ikke en av de tre fylkeskommunene på Vestlandet kupper navnet for hele regionen, slik at innbyggerne i byer som Stavanger fortsatt kan kalle seg vestlendinger?
 • Skriftlig spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:150 (2017-2018)

  Innlevert: 31.10.2017

  Sendt: 31.10.2017

  Besvart: 03.11.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Kva kriterium vil statsråden leggje til grunn ved godkjenning av namn på dei nye regionane etter regionreforma, og kva synest statsråden om at to av fire vestlandsfylke no gjer krav på namnet «Vestlandet»?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:79 (2017-2018)

  Innlevert: 18.10.2017

  Sendt: 18.10.2017

  Besvart: 24.10.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Hva gjør statsråden for at disse bedriftene unngår utestengelse fra et marked de tidligere hadde tilgang til?
 • Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:70 (2017-2018)

  Innlevert: 17.10.2017

  Sendt: 18.10.2017

  Besvart: 23.10.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Mener statsråden Datatilsynet bruker sine begrensede ressurser på riktig måte når en lovlydig bedriftseier bøtelegges for å ha publisert overvåkningsbilder fra et tyveri på sosiale medier?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:66 (2017-2018)

  Innlevert: 17.10.2017

  Sendt: 17.10.2017

  Besvart: 25.10.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  I Innst. 386 S (2016-2017) uttales det i en flertallsmerknad at den foreslåtte grenseendringen for Ås kommune er så omfattende at den ikke bør gjennomføres. Før eventuell endring må kommunestyret og befolkningen høres. Ved konflikt bør saken behandles i Stortinget, fordi den da anses som en tvangsdeling. Statsrådens svar på Senterpartiets spørsmål 20.09 viser at saken likevel skal behandles på departementsnivå. Kan statsråden redegjøre for hvorfor regjeringen velger å se bort fra stortingsflertallet i saken?