Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kommunal- og moderniseringsministeren KMD (1 - 11 av 11)
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:268 (2019-2020)

  Innlevert: 08.11.2019

  Sendt: 11.11.2019

  Til behandling

  Kan statsråden fremskaffe statistikk over saker avgjort av settefylkesmann og departementet i arealsaker med oversikt over utfallet for å få frem forskjell på vektlegging av lokaldemokrati av departementet/settefylkesmann, og ønsker statsråden at lokaldemokratiet også i saker som avgjøres av settefylkesmann på samme måte som saker som avgjøres av departementet skal vektlegge lokaldemokratiet sterkt?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:263 (2019-2020)

  Innlevert: 08.11.2019

  Sendt: 11.11.2019

  Til behandling

  Kommunaldepartementet har flere ganger de siste årene sagt at økte krav til fleksibilitet vil øke byggekostnadene, uten at det er gitt belegg for dette. Kan statsråden dokumentere påstandene om at mer fleksibilitet øker byggekostnadene og er statsråden villig til å revurdere beregningsgrunnlaget, og iverksette riktig tolkning av TEK 17 med 80 % fleksibilitet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:257 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Til behandling

  Hvor store omstillingsmidler må staten utbetale til Nesna når Nord universitet legger ned sin virksomhet der, og vil også Alstahaug være berettiget omstillingsmidler?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:244 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Hvorfor mener regjeringen det er riktig at det skal kuttes så mye i tjenestetilbudet til innbyggerne i innlandskommunene som budsjettforslaget til regjeringen medfører?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:215 (2019-2020)

  Innlevert: 01.11.2019

  Sendt: 04.11.2019

  Besvart: 08.11.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Kolarctics omfatter Norge, Sverige, Finland og Russland. Programmet bidrar til samarbeid i nordområdene. Hvordan vurderer statsråden Kolarctic, og hva vil statsråden gjøre for å utvikle dette programmet videre i årene framover?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:157 (2019-2020)

  Innlevert: 24.10.2019

  Sendt: 25.10.2019

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 01.11.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Kan statsråden dokumentere år for år hvordan de etterberegnede midlene til boligsosialt arbeid er brukt direkte rettet inn mot målgruppen til opptrappingsplanen for rusfeltet, og at dette utgjør en reell økning i innsatsen for de som sliter med utfordringer innen rus?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:122 (2019-2020)

  Innlevert: 21.10.2019

  Sendt: 21.10.2019

  Besvart: 28.10.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Ny kommunelov tillater ikke hemmelig valg av ordfører. Dette framgår ikke tydelig verken i forarbeidene eller i innstillingen, men er en implisitt følge av lovendringer. Flere kommuner har derfor misforstått og gjennomført ulovlig valg av ordfører. Vil statsråden ta initiativ til presisering av lovteksten for å unngå at loven blir misforstått?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:84 (2019-2020)

  Innlevert: 14.10.2019

  Sendt: 15.10.2019

  Besvart: 22.10.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Kan statsråden beregne sammenslåtte kommunar sin økonomi om dei ikkje var sammenslått utifrå inntektsystemet og sette det opp i ein tabell som synleggjer differansen?
 • Skriftlig spørsmål fra Jorid Juliussen Nordmelan (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:56 (2019-2020)

  Innlevert: 09.10.2019

  Sendt: 10.10.2019

  Besvart: 21.10.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Vil kommunene få nok penger i 2020 til å følge opp bemanningsnormen og pedagognormen, uten at de må kutte i andre tjenester?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:41 (2019-2020)

  Innlevert: 08.10.2019

  Sendt: 08.10.2019

  Besvart: 29.10.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Vil statsråden vurdere konsekvensene av sitt forslag til statsbudsjett, der kommuner som har fulgt regjeringens politikk om å slå seg sammen, må innføre store kutt i tjenestetilbudet for å dekke inn kostnaden ved regjeringens kommunereform?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:11 (2019-2020)

  Innlevert: 02.10.2019

  Sendt: 03.10.2019

  Besvart: 10.10.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Kan statsråden bes om en oversikt over utviklingen i statlige arbeidsplasser i kommunene i Nordland fra og med 31.12.2013 og fram til 2019?