Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1013 (2011-2012)
Innlevert: 08.03.2012
Sendt: 09.03.2012
Besvart: 16.03.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Kan statsråden konkretisere hvor lang tid hun mener avklaring om nytt sykehus i Buskerud vil ta?

Begrunnelse

Det vises til statsrådens svar på spørsmål 759 fra stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen om nytt sykehus i Buskerud. Følgende spørsmål ble stilt:
"Hvor lenge mener statsråden at Buskeruds befolkning skal vente på avklaring av nytt sykehus?"
I sitt svar slår statsråden fast at det skal bygges nytt sykehus i Buskerud. Jeg deler statsrådens syn om at et nytt sykehus vil gi føringer for sykehusstrukturen i 50 - 100 år frem i tid og at det derfor er viktig at vi gjør et godt forarbeid og at alle alternativer vurderes. Jeg er også enig i at når man har stoppet prosjektet med fornying i Drammen bør man vurdere faglige og økonomiske konsekvenser av en mulig sammenslåing av sykehusene som nå er plassert i Drammen og Kongsberg. Statsråden svarer dog ikke konkret på spørsmål nr. 759.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Planlegging av sykehus er en tidkrevende prosess, og må tilfredsstille Stortingets krav til denne type investering. Det er også mange avklaringer som må tas før bygging av nytt sykehus kan settes i gang. Dette gjelder bl.a. funksjoner og tjenester i nybygget, lokalisering, kostnadsnivå og finansiering. Det er ikke riktig av meg å forskuttere prosessen som nå pågår. Helse Sør-Øst RHF har bedt Vestre Viken HF om å utarbeide en utviklingsplan for bygningsmassen i Vestre Viken. Det er med bakgrunn i vurderinger og resultater herfra Vestre Viken HF kan igangsette planlegging av selve investeringstiltaket.

Investeringen må planlegges innenfor helhetlige faglige og økonomiske rammer. Eventuelle statlige lånemidler til prosjektet vil Stortinget ta stilling til i forbindelse med forslag til statsbudsjettet når en slik søknad foreligger.