Statsbudsjettet 2020

Her finner du budsjettpublikasjonene fra regjeringen og Stortinget. Budsjettinnstillingene for statsbudsjettet 2020 ble ferdigbehandlet 13. desember 2019.

Mandag 7. oktober la finansminister Siv Jensen frem nasjonalbudsjettet og et forslag til Stortinget om statsbudsjett for 2020. Foto: Stortinget.
Mandag 7. oktober la finansminister Siv Jensen frem nasjonalbudsjettet og et forslag til Stortinget om statsbudsjett for 2020. Foto: Stortinget.

Budsjettinnstillingene for statsbudsjettet 2020 ble ferdigbehandlet 13. desember 2019

a) Budsjettvedtak (for Stortingets skatte-, avgifts- og tollvedtak se b)

b) Skatter, avgifter og toll 2020, budsjettvedtak

c) Skatter, avgifter og toll 2020, lovvedtak

d) Se oversikt over kapitlene/postene der Stortingets bevilgningsvedtak for 2020 avviker fra regjeringens forslag.

e) Se oversikt over Stortingets samlede bevilgningsvedtak i statsbudsjettet for 2020.

Finansinstillingen

Les innstillingen fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet 2020 og forslaget til statsbudsjett for 2020

Regjeringens budsjettforslag

Statsbudsjettet 2020

Skatter, avgifter og toll

Nasjonalbudsjettet

Nasjonalbudsjettet 2020

Tallene bak figurene

Budsjettarbeidet

Les om budsjettarbeidet på Stortinget

Video og bilder

Se videoopptak av fremleggelsen av budsjettforslaget i Stortinget 7. oktober

Se bilder fra Stortinget under og etter fremleggelsen av budsjettforslaget 7. oktober


Sist oppdatert: 18.12.2019 14:45 


Følg statsbudsjettet

  1. Statsbudsjett

  2. Revidert budsjett

  3. Status