Statsbudsjettet 2020

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble fremlagt 12. mai. 

Finansminister Jan Tore Sanner overrekker forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2020 til stortingspresident Tone W. Trøen. Foto: Stortinget.
Finansminister Jan Tore Sanner overrekker forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2020 til stortingspresident Tone W. Trøen. Foto: Stortinget.

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett ble fremlagt 12. mai 2020. Les nøkkeltall.

Budsjettdokumentene

Revidert nasjonalbudsjett 2020

Tallene bak figurene

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Kommuneproposisjonen 2021

 

Budsjettinnstillingene for statsbudsjettet 2020 ble ferdigbehandlet 13. desember 2019

Saldert budsjett for 2020 («Blå bok»)

Oversikt over kapitlene/postene der Stortingets bevilgningsvedtak for 2020 avviker fra regjeringens forslag

Oversikt over Stortingets samlede bevilgningsvedtak i statsbudsjettet for 2020

Finansinstillingen

Les innstillingen fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet 2020 og forslaget til statsbudsjett for 2020

Regjeringens budsjettforslag

Statsbudsjettet 2020

Skatter, avgifter og toll

Nasjonalbudsjettet

Nasjonalbudsjettet 2020

Tallene bak figurene

Budsjettarbeidet

Les om budsjettarbeidet på Stortinget

Video og bilder

Se videoopptak av fremleggelsen av budsjettforslaget i Stortinget 7. oktober

Se bilder fra Stortinget under og etter fremleggelsen av budsjettforslaget 7. oktober


Sist oppdatert: 12.05.2020 17:05 


Følg statsbudsjettet

  1. Statsbudsjett

  2. Revidert budsjett