Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:135 (2019-2020)
Innlevert: 22.10.2019
Sendt: 23.10.2019
Besvart: 31.10.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Kan statsråden bistå med å fremskaffe regnskap 2018, årsrapport 2018, budsjett 2019 samt halvårsregnskap 2019 for samtlige organisasjoner som mottar «Tilskott til drift av nasjonale ressursmiljø på Integreringsfeltet» under kap. 291, post 71 i statsbudsjettet for 2020?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: De nasjonale ressursmiljøene på integreringsfeltet skal bidra til bedre kunnskap om integrering i befolkningen, herunder kunnskap om muligheter og utfordringer ved integreringsprosessen. Vedlagt er regnskap 2018, årsrapport 2018, budsjett 2019 samt halvårsregnskap 2019 for organisasjoner som mottar tilskudd over denne ordningen.Vedlegg til svar:

Vedlegg til svar i pdf-format