Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Justis- og innvandringsministeren JJD (1 - 10 av 10)

 • Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.01.2020

  Fremsatt av: Per Martin Sandtrøen (Sp)

  Besvart: 08.01.2020 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om hvem som skal ha kompetanse til å opprette og nedlegge avdelinger som Domstolkommisjonen legger opp til, med henvisning til forslag om sammenslåinger til Innlandet tingrett, der hovedrettstedet legges til Hamar, men der det av hensyn til tilgjengelighet og reisetid foreslås å opprettholde en avdeling på Tynset
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.12.2019

  Spørsmålet er trukket tilbake

  I 2017 hadde den daværende Høyre-Fremskrittsparti-regjeringen satt opp Politihøgskolen i Oslo på en liste over institusjoner det var planer om å flytte ut av Oslo. Vi opplevde det som en viktig seier da det i Jeløya-erklæringen fra den nye regjeringen med Venstre fra januar 2018 står at regjeringen vil "vurdere å plassere en ny politihøgskole utenfor Oslo sentrum" (side 16). Dette ble forklart og forstått slik at steder utenfor Oslo sentrum med billigere tomter og større plass, som f.eks. flere steder i Groruddalen, er i høy grad aktuelle. Men i NRK Debatten torsdag 5. desember sa justisministeren: "Men så handler egentlig den debatten her om én ting. Og det er regjeringas signal om at vi ønsker å flytte Politihøgskolen ut av Oslo." Betyr dette at regjeringen har gått bort fra formuleringen i Jeløya-erklæringen?
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Besvart: 20.11.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om regjeringen vil fremme forslag om å innføre sivilrettslig inndragning av kriminelle penger, og når dette i tilfelle vil skje
 • Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Besvart: 23.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om hvordan regjeringen vil løse krisen i påtalemyndigheten, med henvisning til ekstremt høyt arbeidspress og at saker henlegges eller blir liggende så lenge at tingretten mener det er brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) og må gi strafferabatt, noe som går ut over rettssikkerheten
 • Spørretimespørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til justis- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Besvart: 23.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om statsråden ser at det å legge ned kjøkkenet på Ila gir dårligere oppfølging av de innsatte, og at de innsatte mister et viktig verktøy for å få utdanning og muligheter til å lykkes etter endt soning
 • Spørretimespørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Besvart: 23.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om statsråden mener at budsjettkuttene som er gjort i kriminalomsorgen, går ut over innhold og 1. linja i kriminalomsorgen
 • Muntlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og innvandringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om at det ikkje finst eit fleirtal i Stortinget for å gjere så storstilte nedleggingar som Domstolkommisjonen legg opp til, og om justisministeren er einig med dei andre partia i at strukturforslaget slik det ligg, bør skrotast
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om statsråd Kallmyr er enig i det Erna Solberg sa i fjor, at kritikken mot nærpolitireformen har stilnet, eller om han er enig med alle de tusenvis av politifolk som har sagt så tydelig fra
 • Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om når og på hvilken måte statsråden vil orientere Stortinget om utkastelsen av Abbasi-familien
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om statsråden og departementet, når det nå er gått snart ett år siden spørsmålet først ble tatt opp, kan svare på om noen påtente bilbranner er oppklart og gjerningsmenn dømt