Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 366)

 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.05.2021

  Til behandling

  Flertallet på Stortinget vedtok i forbindelse med politimeldingen 25. februar å be regjeringen "gjenåpne de arrester der nedleggelser under politireformen har ført til at politiet i dag bruker uforholdsmessig mye tid på transport av fanger". Vil regjeringen gjenåpne arresten i Sandvika?
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.05.2021

  Til behandling

  Regjeringen kommer verken med nye studieplasser eller store nok tiltak for å bøte på den tøffe situasjonen mange studenter står i. Mange studenter sliter psykisk. Over tid kan dette påvirke studieprogresjon og fullføring av studier. Studentfrivillighet og studentsamfunn er viktige møteplasser. Vil statsråden gjøre mer for å forebygge og sikre god helse hos studentene, eller er manglende studieplasser i revidert nasjonalbudsjett et signal om at regjeringa ikke mener at flere bør studere høyere utdanning denne høsten?
 • Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.05.2021

  Til behandling

  Det er kommet spørsmål om tryggheten for at ikke kan foregå kryssubsidiering mellom selskapene Spordrift AS og Spordrift Prosjekt AS. Kan statsråden forsikre Stortinget om at det er etablert sikre rutiner for å forhindre enhver form for kryssubsidiering når Spordrift AS og Spordrift Prosjekt AS leverer tilbud på fornyelse- og nybyggprosjekter til jernbanesektoren, og kan han i tilfelle redegjøre for disse og gjøre dem tilgjengelig slik at bransjen og skattebetalerne kan være trygge på at dette er under kontroll?
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.05.2021

  Til behandling

  Etter vedtak om nullutslepp frå turistskip- og ferjer har investeringar m.a. i miljøteknologi, hamn og destinasjonen Flåm ikkje kunna realiserast, som følgje av uvisse knytt til framtidig trafikkgrunnlag og av at finansieringsløysingar ikkje er etablerte. Sidan bestillinga for 2026 byrjar i november i år, kven kan bestille cruiseanløp til Flåm i 2026 i tråd med stortingsvedtak nr. 691 i sesjonen 2020-2021, og kva er tydinga av stortingsvedtaket "[...] staten sikrer etablering av landstrøm i Flåm som planlagt innen 2022"?
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.05.2021

  Besvart: 12.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om hvorfor et land som stort sett består av kyst og hav, ikke har politibåter som gjør at politifolk kan transporteres raskt til øyer, over fjorder eller håndheve loven også på sjøen i nord
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.05.2021

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 12.05.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om hvordan signalene fra EU om karbontoll vurderes, og hvordan regjeringen jobber opp mot EU for å ivareta interessene til norsk industri
 • Spørretimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.05.2021

  Besvart: 12.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om hvordan færre ansatte bidrar til å oppfylle målet med nærpolitireformen om et operativt, synlig og tilgjengelig politi, med henvisning til bemanning i GDE Telemark
 • Spørretimespørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.05.2021

  Besvart: 12.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om politiet har helikopter i beredskap i Nord-Noreg som dei kan bruke til mellom anna kontraterroroperasjonar i dag
 • Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.05.2021

  Besvart: 12.05.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Om hvordan statsråden vil bidra til å dempe konfliktene blant yrkesfiskerne og sørge for å ivareta fiskerne i den videre prosessen for en mer levende Oslofjord
 • Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.05.2021

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  Under behandlingen av nordområdemeldingen vedtok Stortinget et forslag fra Senterpartiet og resten av opposisjonen som sikret norsk eierskap til kritisk viktig infrastruktur, eiendom og naturressurser i nordområdene. Bakgrunnen for dette var advarsler fra PST om at strategier og prosesser knyttet til nordområdene er noen av de mest utsatte etterretningsmålene. Advarslene retter seg spesielt mot kinesisk og russisk oppkjøp av viktige, strategiske norske bedrifter, naturressurser og eiendommer. Regjeringen støttet ikke forslaget. Mener statsråden at dette forslaget ikke er relevant for sikkerhet i nordområdene?
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.05.2021

  Besvart: 12.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om statsråden mener at politiberedskapen i Nord-Norge er bedret som følge av nærpolitireformen
 • Muntlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 05.05.2021

  Besvart: 05.05.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorfor statsministeren ikke hadde sørget for at samordning og helhetsansvar av kriseberedskap var på plass som det ble lovet i 2013 og hvorfor Norge ikke var forberedt på en pandemi som var like alvorlig som den det ble advart om
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 05.05.2021

  Besvart: 05.05.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om regjeringen mener det er oljefondet, nye kutt i velferden eller i sikkerhetsnettet for arbeidsfolk som skal finansiere krisetiltakene i etterkant av koronakrisen, eller om statsministeren vil sikre et mer rettferdig oppgjør av kriseregningen gjennom økt skatt på store formuer, utbytte og selskapsoverskudd
 • Muntlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 05.05.2021

  Besvart: 05.05.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren er fornøyd med sin egen, såkalte, historiske innsats i klimapolitikken
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 05.05.2021

  Besvart: 05.05.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om hva statsministeren synes om ekstremt rike mennesker som truer med å vende Norge ryggen og flytte ut formuene sine hvis de må betale mer skatt
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 05.05.2021

  Besvart: 05.05.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren har like sterk tro på markedet nå som det var i forkant av koronapandemien, når man så at man ikke hadde beredskapslager da man trengte det
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 05.05.2021

  Besvart: 05.05.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om hvordan statsministeren kan stå og se på en at over halvparten av lærerne har søkt eller vurderer å søke jobb utenfor skolen, at det i tillegg er altfor få som søker seg inn på lærerutdanningendette, og hvilke tiltak har hun tenkt å sette inn for å motvirke denne alvorlige situasjonen
 • Spørretimespørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.05.2021

  Besvart: 12.05.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Om statsråden mener at det nye testregimet i skolen vil få innvirkning på elevenes læring, og i så fall hvorfor ikke statsråden har tillit til lærere og skoleledere når det gjelder å se helheten rundt det nye testregimet hun ønsker å gjennomføre
 • Spørretimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.05.2021

  Besvart: 12.05.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Om regjeringen vil presse igjennom et nytt prøveregime med mer og tidligere testing av elevene, før valget, slik at det ikke blir tid til å involvere de viktigste aktørene i skolen; de ansatte, elevene, og foreldrene
 • Spørretimespørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.05.2021

  Besvart: 12.05.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Om statsråden vil legge til rette for at aktuelle kandidater som i dag hindres fra å søke lærerutdanning på grunn av kravet om karakter 4 i matte, kan få unntak fra dette kravet, med henvisning til rekruttering av lærere med samisk språk