Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 154)

 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.01.2020

  Besvart: 29.01.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Sutre- og smilefjeskartlegging av flere tusen skolebarn har ført til at både lærere og foreldre har reagert. Eksperter på barns psykiske helse kaller kartleggingsverktøyet for "strukturell mobbing" og mener det er "en form for mishandling av barn", jf. Dagsavisen 23. januar, og flere mener spørsmålene er krenkende. Vil statsråden sette en stopper for slik kontroversiell kartlegging av skole- og barnehagebarn?
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.01.2020

  Besvart på vegne av: Helseministeren

  Besvart: 29.01.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  "Ambulansesituasjonen i Gudbrandsdalen er et resultat av en tjeneste under vanvittig økonomisk press", sier tillitsvalgt for Delta til Gudbrandsdølen Dagningen 22. januar 2020. "Jon" (37) sier i avisa Valdres 21. januar 2020: "Våkn opp. Døgnplasser trengs som aldri før" om nedbygging av døgnplasser i psykiatrien. Hvor langt kan "effektiv ressursbruk" gå, som statsråden trekker fram i Sykehustalen 2020, før det går ut over tjenestene i helsevesenet?
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.01.2020

  Besvart: 29.01.2020 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Den 16. januar ble det kjent at Telenor vil skille ut blant annet fibersentraler, TV-antenner og mobilbasestasjoner i et eget selskap gjennom etablering av infrastrukturselskapet Telenor Infra. Dette gjør det mulig å redusere det statlige eierskapet i telenettet ytterligere gjennom et eventuelt nedsalg i Telenor Infra. Vil regjeringen ta initiativ til å sikre fullt statlig eierskap av den samfunnskritiske infrastrukturen som Telenor nå skiller ut i et eget selskap?
 • Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.01.2020

  Besvart på vegne av: Næringsministeren

  Besvart: 29.01.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Gipsplateprodusenten Gyproc får om lag 11 ganger så høy CO2-kostnad pr. produsert enhet som sin kvotepliktige konkurrent som følge av at regjeringen fjernet fritaket for CO2-avgift på naturgass og LPG til kjemisk reduksjon, elektrolyse, metallurgiske prosesser og mineralogiske prosesser – dette til tross for at de slipper ut like mye CO2 pr. produsert enhet. Hvordan vil statsråden bidra til å utjevne konkurranseforskjellene som har oppstått mellom gipsplateprodusenter i og utenfor EUs kvotesystem, i og utenfor Norge?
 • Spørretimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.01.2020

  Besvart: 29.01.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Nyheten om at rektor ved OsloMet – tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus – foreslår å avvikle OsloMets studievirksomhet på Kjeller i Lillestrøm er blitt møtt med skuffelse og vantro i hele regionen. Ved sammenslåing av Høgskolen i Akershus og Høgskolen i Oslo i 2011 var det en klar forutsetning at både Oslo og Kjeller skulle være studiesteder. Synes statsråden det kan forsvares at universitets- og høgskolesektoren styres med en slik total mangel på forutsigbarhet, og vil statsråden foreta seg noe i sakens anledning?
 • Spørretimespørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.01.2020

  Besvart: 29.01.2020 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Høyreregjeringen og Erna Solberg selger og privatiserer fra Statskog. Det er lukrativt for personer med mye penger at jaktrettigheter privatiseres, slik kan folk flest stenges ute. Skogsalget må nå stoppe umiddelbart. Skoger, vidder og fjell skal komme alle til gode i Norge. Hvorfor selger regjeringen vår felles skog som vi eier sammen gjennom Statskog, til kjøpere som bor andre steder enn der skogen ligger, slik at jakt- og fiskerettigheter privatiseres og folk flest stenges ute?
 • Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.01.2020

  Besvart: 15.01.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren vil lytte til de mange stemmene i befolkningen, fra både syke, pårørende og fagpersoner, og si seg enig i at vi må stoppe den videre nedbyggingen av døgntilbudet i psykiatrien
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.01.2020

  Besvart: 15.01.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om regjeringen vil starte dette 20-tallet med å bygge landet videre og sikre at folk flest ikke får økte strømregninger, eller starte med å bygge NorthConnect
 • Muntlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.01.2020

  Besvart: 15.01.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren vil vurdere å sette tildeling av nye letelisenser på pause i tiden framover hvis FNs klimapanel konkluderer med at klimaet er langt mer følsomt og karbonbudsjettene tilsvarende mindre enn vi har trodd
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.01.2020

  Besvart: 15.01.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorvidt statsministeren mener det er et problem at fond plassert i skatteparadis eier en stadig større del av norsk barnevern
 • Muntlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.01.2020

  Besvart: 15.01.2020 av statsminister Erna Solberg

  En viktig grunn til at økonomien har blitt dårligere for kystfylkene, er at regjeringen har endret inntektsnøklene til skade for kystfylkene – med de tapene jeg nettopp nevnte på nesten 300 mill. kr for flere av fylkene. Det er grunnlaget for den vanskelige situasjonen en del av kystfylkene nå er oppe i, bl.a. når det gjelder ferjer. Staten har også påført fylkene en udekket merkostnad på nesten 500 mill. kr gjennom målet om nullutslippsferjer. Senterpartiet og Arbeiderpartiet foreslo at staten skulle ta den merkostnaden. Høyre og Fremskrittspartiet ønsket ikke det, og 100 mill. kr er langt fra nok. Det er et ansvar som også regjeringen må kunne ta, hvis det er slik at ansvar i politikken skal ha noen mening. Regjeringen kan ikke retorisk bare gjemme seg bak at fylkene her skal prioritere – regjeringen må også erkjenne de grepene de har tatt som gjør situasjonen vanskeligere for kystfylkene. Det er jo slik at bompenger og byvekstavtaler er viktig for denne regjeringen, og det er også i utgangspunktet et fylkeskommunalt ansvar, byvekstavtaler. Men hvorfor er regjeringen så lite opptatt av ferjer og den vanskelige situasjonen vi har i ferjefylkene i dag?
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.01.2020

  Besvart: 15.01.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om hva statsministeren vil gjøre for å få ned billettprisene på ferjer og hurtigbåter, og sikre et godt tilbud langs kysten vår
 • Muntlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.01.2020

  Besvart: 15.01.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om ein kraftig auke i ferjeprisane, og kvifor statsministeren vel å føra ein politikk som gjer det dyrare for folk i distrikta å koma seg til og frå jobben
 • Spørretimespørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.01.2020

  Besvart: 15.01.2020 av helseminister Bent Høie

  Om at etterslepene og utfordringene i psykiatrien fortsatt er dramatiske, og hvorvidt statsråden har noen nye, konkrete og håndfaste grep for å sikre at ønsket politikk blir gjennomført
 • Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.01.2020

  Besvart: 15.01.2020 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hvorfor departementet valgte å overprøve Miljødirektoratets vedtak om avslag på begjæring fra Smaalenenes Avis om innsyn i Jegerregisteret
 • Spørretimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.01.2020

  Besvart: 15.01.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Maria Kristine Göthner

  Om hva statsråden mener om at stadig flere lærere selv tar regningen for undervisningsmateriell pga. trange budsjetter i skolen og press om mer spennende undervisningsopplegg
 • Spørretimespørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.01.2020

  Besvart: 15.01.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om statsråden kan dokumentere i hvilken grad norske forskningsbevilgninger går til å løse de mest presserende klimautfordringene, og redegjøre for hvor mye som bevilges til samfunnsvitenskapelig forskning knyttet til å forhindre klimaendringer
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til eldre- og folkehelseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.01.2020

  Besvart: 15.01.2020 av eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes

  Om kva regjeringa vil gjere for å sikre alle døve sjukeheimspasientar rett til å velje plass på ein sjukeheim i eit teiknspråkleg miljø
 • Muntlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til samfunnssikkerhetsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.01.2020

  Besvart: 08.01.2020 av samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

  Om hvorfor ikke regjeringen har gjort noen som helst faglige vurderinger og en utredning om hvor nye redningshelikopter i Troms skal være
 • Muntlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til samfunnssikkerhetsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.01.2020

  Besvart: 08.01.2020 av samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

  Om statsråden meiner at beredskapssituasjonen er akseptabel for Vik kommune, der kommunen er isolert gjentekne gonger i året, eller om statsråden vil verksetja tiltak