Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 27)

 • Muntlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Mitt spørsmål går til forsvarsministeren. NATO har investert store midlar i flybasen på Andøya. NATOs inspeksjonsteam, som nyleg var på Andøya, var ifylgje kjelder oppgitt over situasjonen i dag. Det har frå statsministeren vore sagt at Andøya òg i framtida skal ha militær aktivitet på flybasen. Kommunen har fått kart frå forsvarssjefen der ein har halde att område som skal vere til militært bruk. Men i eit nyleg svar på spørsmål frå Senterpartiet svara derimot statsråden fylgjande: For Andøyas del betyr dette at funksjonen som alternativ landingsplass opphører etter at flybasen fases ut for militært bruk, og at funksjonen eventuelt overføres til Evenes når den nødvendige mottakskapasiteten er på plass. Sjølv om dette var svar på eit spørsmål om mottak av nordiske militærfly, er svaret tydeleg: All militær aktivitet på Andøya skal stanse. Det må då òg gjelde for NATO-allierte. No kan statsråden eigentleg meine kva han vil, men NATO har vel òg sitt eige syn på dette, og dei har lagt ned store midlar i investeringar i flybasen på Andøya. Kan statsråden stadfeste at NATO har godteke total nedlegging av flyplassen på Andøya, at ein ikkje skal ha han i bruk etter 2025, som er tidspunktet då han skal vere nedlagt?
 • Muntlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Det nærmer seg jul og høytid med stormskritt, og et sikkert høytidstegn i Trøndelag i hvert fall er at køen på E14 mellom Stjørdal og Storlien tetter seg til. I år vil den køen være betydelig kortere. Bakteppet for det er selvfølgelig ikke positivt, men på den positive siden betyr det at trønderne og resten av innbyggerne langs eller nær svenskegrensen i år kommer til å legge igjen mer penger i norske butikker. Det er selvfølgelig bra for disse butikkene. De øker omsetningen sin og marginene sine, og de får muligheten til å ansette flere folk. Det er bra for oss alle. Men det er også bra for dem som produserer varene. Når Oskar Sylte selger mer brus på bekostning av svenske brusprodusenter, eller når Aass selger mer øl istedenfor svenske bryggerier, eller når Nidar selger mer sjokolade enn tidligere, er ikke det bra bare for Molde, Drammen og Trondheim – det er bra for hele Norge. Ingenting tyder på at vi forbrukere spiser eller drikker mer av disse varene, vi handler dem i Norge istedenfor i utlandet. Det er også bra for oss forbrukere. Det er ikke sånn at jeg eller andre jeg kjenner, foretrekker å dra til Sverige istedenfor på Rema på hjørnet. Bra for klimaet er det også om vi holder oss hjemme. Men det er ikke gitt at dette kommer til å fortsette i framtiden. Forhåpentligvis kan vi åpne grensene igjen, og da tilsier alt at nordmenn igjen vil valfarte til Sverige for å handle billigere varer, særlig med det framlagte statsbudsjettet. Vi kunne som Danmark har gjort, forsøkt å løse dette permanent ved å sette ned avgiftene på typiske varer som vi handler i utlandet. Det ville ha styrket norske bedrifter, trygget arbeidsplasser her hjemme og gjort hverdagen litt enklere for oss alle. Mitt spørsmål til finansministeren blir derfor: Når vi nå ser alle de positive effektene dette bidrar til, hvorfor grep han ikke den sjansen?
 • Muntlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om det er akseptabelt å sitte stille i båten som en passiv tilskuer og se på at man tapper kysten, verftene og den maritime industrien for kanskje 20 000 arbeidsplasser allerede i løpet i 2022
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om at totalkostnaden for F35-kampflyene nå er ventet å bli 20 mrd. kr mer enn styringsrammen som Stortinget har lagt til grunn, og 10 mrd. kr mer enn kostnadsrammen som regjeringen har vært klar på at de ikke skulle bryte med, og hvorvidt forsvarsministeren nå vil omtale det som en kostnadssprekk
 • Muntlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om kva reiselivsministeren ser i situasjonen for reiselivet som gjer at det no, for ei næring som er svært hardt ramma av koronatiltaka, framstår som ein god idé å kutta ordningar samt å dobla reiselivsmomsen
 • Muntlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om hvorfor regjeringen er så opptatt av å rasere den maritime næringen, med henvisning til at det i statsbudsjettet er lagt opp til en svekkelse av nettolønnsordningen
 • Muntlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om at det dei siste vekene har vore mykje debatt om forskjellane i Noreg har auka, og kva finansministeren har tenkt å gjera med at dei rikaste har vorte rikare
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Alpinanleggenes Landsforening beskriver i en pressemelding 12. oktober situasjonen som dramatisk, og mener at regjeringens krisetiltak i liten grad har truffet næringen. Vedlikeholdskompensasjon til alpinanleggene utgjør kun ca. 12 prosent av det næringen har søkt om. Tilsvarende tilbakemeldinger kommer også fra fornøyelsesparker og omreisende tivoli. Er statsråden villig til å endre innretningen på ordningen, slik at midlene Stortinget har bevilget, faktisk blir nyttet for å ivareta de kriserammede virksomhetene i stedet for å stå ubrukt?
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.10.2020

  Besvart på vegne av: Helse- og omsorgsministeren

  Besvart: 21.10.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Stortinget har slått fast at Sykehuset Namsos skal være akuttsykehus. Helikopterlandingsplass må løses på sykehusets arealer. Saken om tilpasning av landingsmulighetene vurderes i Justis- og beredskapsdepartementet. Namdalsavisa skriver 13. oktober at prosjektleder ikke vil anbefale midler til ny landingsplass ved Sykehuset Namsos. Hvordan vil statsråden sikre nødvendige investeringer i ny helikopterlandingsplass ved akuttsykehuset i Namsos slik at de nye "Sea Queen"-redningshelikoptrene skal kunne lande ved sykehuset?
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Kampen mot lovbrudd i sjømatnæringa er svært viktig for Norge og omdømmet vårt som sjømatnasjon. Dette var bakgrunnen for at tidligere statsråd Harald Tom Nesvik i 2018 nedsatte et offentlig utvalg som skulle gi råd om framtidas fiskerikontroll. Utvalget skulle blant annet se på hvordan vi best kan utnytte de samlede kontrollressursene i kampen mot ulovlig fiske, og de kom med sine anbefalinger i NOU 2019: 21 Framtidens fiskerikontroll i november 2019. Vil statsråden komme med en sak til Stortinget som oppfølging av NOU-en, så Stortinget kan behandle denne viktige saken?
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Statens helsetilsyn har komme med omfattande kritikk mot leiinga i Helgelandssjukehuset. Den plutseleige stenginga av kreftkirurgien har skada HMS for medarbeidarar og leiarar, skada føretaket sitt omdømme og ført til at risikoen for skadar og dødsfall hos pasientane kan ha auka. Samtidig er helseføretaket kritisert for kjøp av tenester frå eit eksternt PR-byrå, som også hadde fått tilsendt tre hemmeleigstempla kreftrapportar med sensitiv og teiepliktig informasjon. Kva gjer statsråden for å sikre kvalitet, ro og tillit i Helgelandssjukehuset?
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.10.2020

  Besvart: 14.10.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om at Stortingets vedtatte gjennomgang av vindkraftkonsesjoner har fått null betydning i den virkelige verden, og hvorvidt Solberg mener at den manglende lydhørheten overfor lokalbefolkningen er riktig, og at den pågående raseringen av norsk natur bare kan fortsette som fram til nå
 • Muntlig spørsmål fra Kristoffer Robin Haug (MDG) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.10.2020

  Besvart: 14.10.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om at regjeringen foreslår å kutte i elbilfordelene, og hvordan statsministeren kan være sikker på at dette grepet ikke vil påvirke elbilsalget negativt og føre regjeringen enda lenger bort fra sitt eget mål om å kutte utslippene på norske veier
 • Muntlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.10.2020

  Besvart: 14.10.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om kva som er statsministerens svar til alle dei som er ramma av regjeringas kutt i stomiutstyr, med bakgrunn i at regjeringa har sett ei grense på kor mykje stomiutstyr dei som treng det, kan få, og folk sjølve må ut med fleire tusen kroner i månaden for ein rett dei tidlegare hadde
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.10.2020

  Besvart: 14.10.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om at det nasjonale eierskapet svekkes pga. smutthull i konsesjonsloven, og hvorvidt statsminister Erna Solberg ser det som et problem at det er tyske eller kinesiske interesser som i stadig større grad er interessert i å kjøpe norske naturressurser
 • Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.10.2020

  Besvart: 14.10.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorfor ikke statsministeren følger opp sin egen plattform, med formuleringer om å legge til rette for en konkurransekraftig maritim næring og videreføre nettolønnsordningen for sjøfolk, og hva hun mener er regjeringens bidrag i statsbudsjettet til den maritime næringen midt i koronapandemien
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.10.2020

  Besvart: 14.10.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om hvilke signaler det sender at vi får en aktør i luftfarten i Norge som karakteriserer fagforeninger som dogmer og ineffektivitet, med henvisning til uttalelser fra konsernsjefen i Wizz Air, og hva statsministeren tenker å gjøre med dette veldig uheldige forholdet
 • Spørretimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Jeg registrerer at distriktsministeren har vært på reise for å flagge pilotprosjektet for Statens hus i enkelte distriktskommuner. Fremskrittspartiet har mottatt henvendelser fra bekymrede lokalpolitikere om at det vil være kommunene som til slutt vil sitte igjen med regningen for prosjektet. Kan statsråden garantere at prosjektet Statens hus blir fullfinansiert av staten og ikke blir et utlegg for kommunene?
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.10.2020

  Besvart: 14.10.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om statsråden er enig i at bortfall av takstameter kan føre til mer juks i taxibransjen
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.10.2020

  Besvart: 14.10.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om regjeringen vil innføre regler som sikrer norske lønns- og arbeidsvilkår langs Norges kyst og på norsk sokkel