Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 466)

 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 30.05.2018

  Besvart: 30.05.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om regjeringen er villig til å gå enten i forhandlinger med Babcock, som Arbeiderpartiet og KrF foreslår, for å løse krisen i luftambulansetjenesten, eller gå inn for en ny anbudsprosess med krav om virksomhetsoverdragelse
 • Muntlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 30.05.2018

  Besvart: 30.05.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om at regjeringen har vurdert kravet fra Color Line om anledningen til å sette 700 norske sjøfolk på land, og hvorvidt statsministeren er uenig med næringsministeren om at det er viktig som en god salderingspost på statsbudsjettet
 • Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 30.05.2018

  Besvart: 30.05.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om regjeringa er villig til å sjå på moglegheita for å auke den humanitære bistanden til Jemen, både gitt den alvorlege situasjonen me no ser, og gitt den underdekninga i forhold til behovet som er påvist, der FN har bedt om 3 mrd. dollar, men berre har fått inn under halvparten av det
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 30.05.2018

  Besvart: 30.05.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om en alvorlig episode der menneskerettighetsbrudd ble begått av norsktrente syriske styrker under og/eller etter perioden med norsk militær trening, og hvorvidt statsministeren mener at norske myndigheter har hatt god nok kontroll på hvem som har fått norsk militær trening
 • Muntlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 30.05.2018

  Besvart: 30.05.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren vil garantere at den alvorlige beredskapssituasjonen innenfor luftambulansen i Nord-Norge vil bli løst, en situasjon som har oppstått som følge av en skakkjørt anbudsprosess
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 30.05.2018

  Besvart: 30.05.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren her og nå kan avklare om og i så fall når Kystvakten får egne helikoptre
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.05.2018

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Besvart: 30.05.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Om hva regjeringen vil gjøre for å forebygge hudkreft, og vurdere tiltak som økt avgift på solkrem med lav faktor og forbud mot solarier
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.05.2018

  Besvart: 30.05.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om når regjeringen vil legge fram tiltak for å ruste opp tilfluktsrommene
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.05.2018

  Besvart: 30.05.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om å sikre stedlig ledelse i barnehager, og hvorvidt statsråden mener at en ledelsesstruktur med felles styrer for barnehager er i tråd med barnehageloven og særavtalen for barnehager
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.05.2018

  Besvart på vegne av: Finansministeren

  Besvart: 30.05.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om hvordan regjeringen vurderer rekkevidden og konsekvensen av forslag fra EU-kommisjonen om at godkjenning av og tilsyn med visse typer foretak og produkter overføres fra nasjonalt nivå til EUs finanstilsyn for verdipapir, ESMA
 • Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.05.2018

  Besvart: 30.05.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden vil ta initiativ til å betre vilkåra for ekspressbusstilbodet i Noreg, med bakgrunn i at Lavprisekspressen mellom Trondheim og Oslo er lagt ned
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.05.2018

  Besvart: 30.05.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden vil gjøre noe for å få raskere fremsendingstid av post til Ofoten, med bakgrunn i situasjonen for Ofotlab, som analyserer grovfôrprøver fra hele landet og er avhengig av rask og pålitelig post
 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.05.2018

  Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren

  Besvart: 30.05.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om at det kan synes som om loven er for svak når det gjelder rettigheter og plikter for foreldre med delt omsorg for barn, og hvordan statsråden vil bidra til en mer rettferdig løsning
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.05.2018

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Jeg viser til brev datert 24. april 2018 fra Miljødirektoratet. Her står det blant annet at fylkesmennene må gjøre vurderinger av skadefelling av streifulver som dukker opp utenfor ulvesona i forkant av beitesesongen. Det står at fylkene må avklare individenes genetiske status i forkant av fellingsforsøk. Hvordan tenker statsråden en i praksis skal sjekke genetisk status, og vil dette påvirke tiden det tar fra skade oppstår til fellingstillatelse kan gis?
 • Muntlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 23.05.2018

  Besvart: 23.05.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om hvordan fordelingene av gevinstene ved økt produktivitet har vært gjennom statsrådens tid i regjeringen, og hvorvidt forskjellene mellom folk har blitt mindre eller større gjennom hennes tid som statsråd, med bakgrunn i revidert nasjonalbudsjett
 • Muntlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 23.05.2018

  Besvart: 23.05.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om forsvarsministeren meiner at det er forsvarleg at Noreg, eit land med våre avstandar, skal kutte i helikopter til den norske hæren, medan andre land ser på helikopteret som ein heilt naudsynt ressurs i sitt forsvar
 • Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 23.05.2018

  Besvart: 23.05.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Om hvilke gulrøtter eldreministeren har for å sikre eldre som trenger en heldøgns omsorgsplass, den tryggheten de trenger for å kunne leve hele livet
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 23.05.2018

  Besvart: 23.05.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om hvorfor satsen for utenlandske arbeidere på korte opphold er satt så lavt at det gir et reelt skattekutt og en konkurransefordel, når forenklingen ville vært akkurat like enkel hvis satsen ble satt høyere
 • Muntlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 23.05.2018

  Besvart: 23.05.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om finansministeren er enig i at familiepolitikkens betydning for fødselstallene er en av flere gode grunner til at vi må styrke familiepolitikken i årene framover
 • Muntlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 23.05.2018

  Besvart: 23.05.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om regjeringen har snakket med f.eks. Arbeidstilsynet, domstolene, Nav og sykehusene om hva som faktisk er konsekvensene av regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform, og undersøkt effekten av velferdskuttene