Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Næringsministeren NFD (1 - 5 av 5)

 • Spørretimespørsmål fra Petter Eide (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.11.2017

  Fremsatt av: Solveig Skaugvoll Foss (SV)

  Besvart på vegne av: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 29.11.2017 av næringsminister Monica Mæland

  Om hvorvidt statsråden mener at Norge, som allerede har fått tjene seg rike på å koke kloden, har et særskilt ansvar for å kutte sine klimagassutslipp
 • Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.11.2017

  Besvart: 29.11.2017 av næringsminister Monica Mæland

  Om kva som er status for arbeidet med ei utgreiing av krav om norske løns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvatn
 • Spørretimespørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.11.2017

  Besvart: 15.11.2017 av næringsminister Monica Mæland

  Om hva statsråden kan gjøre for å sikre at flere små aktører innen bygg og anlegg kan samarbeide om små og mellomstore kontrakter på veg- og banebygging, og hvorvidt hun er villig til å endre konkurranseloven slik at den ikke kommer i veien for dette målet
 • Muntlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.10.2017

  Besvart: 25.10.2017 av næringsminister Monica Mæland

  Om ikkje ei matkastelov kunne vore med og betra situasjonen med matsvinn i daglegvarebransjen, med bakgrunn i at bransjen har kutta sitt matsvinn med 12 pst., sjølv om målet var det dobbelte, nemleg 25 pst
 • Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.10.2017

  Besvart: 18.10.2017 av næringsminister Monica Mæland

  Om statsråden mener at vi skal bruke offentlige skattepenger på risikolån, med henvisning til at Innovasjon Norge ga Moods of Norway et risikolån på 5 mill. kroner i januar etter flere år med underskudd