Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Næringsministeren NFD (1 - 13 av 13)

 • Muntlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.05.2018

  Besvart: 09.05.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om statsråden vil føreta ei fornya vurdering av konkurranseulempene som Color Line har med å vera eit reiarlag registrert i Norsk Ordinært Skipsregister
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2018

  Besvart på vegne av: Forsvarsministeren

  Besvart: 25.04.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om dei maritime overvakingsflya skal operere frå Evenes under høgintensitetsoperasjonar, eller ikkje
 • Spørretimespørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.04.2018

  Rette vedkommende: Forsvarsministeren

  Besvart på vegne av: Forsvarsministeren

  Besvart: 25.04.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvor mye forsvarsbudsjettet må ligge på hvert år fra og med 2019 for at forsvarsbevilgningene skal utgjøre 2 prosent av BNP
 • Spørretimespørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om at regjeringen virker bestemt på å gjennomføre endringen som etter all sannsynlighet vil føre til at 700 norske sjøfolk i Color Line settes på land, og hvorfor man vil gjennomføre en forskningsanalyse om dette spørsmålet etter noen år når det er for seint å stoppe det, i stedet for en utredning på forhånd
 • Spørretimespørsmål fra Seher Aydar (R) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.04.2018

  Fremsatt av: Bjørnar Moxnes (R)

  Besvart: 25.04.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hva regjeringen har gjort for å sikre at det i statseide bedrifter tas miljøhensyn i lokalområdet, for å sikre åpenhet, og for at tillitsvalgte blir hørt, med bakgrunn i at det nå og tidligere har vært ulovlige utslipp ved Alunorte
 • Muntlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.02.2018

  Besvart: 14.02.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om kva næringsministeren vil gjera for å betra vilkåra for Telemark Kildevann, med bakgrunn i at 15 arbeidsplassar no forsvinn i Fyresdal
 • Muntlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.02.2018

  Besvart: 14.02.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvorvidt det er en god, riktig og framtidsrettet maritim næringspolitikk om regjeringen gir anledning til at utenriksferger med ruter til havner utenfor Norden kan flagges fra NOR til NIS, som betyr at disse fergene kan erstatte norske sjøfolk med utenlandske arbeidstagere
 • Muntlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.02.2018

  Besvart: 14.02.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om næringsministeren vil arbeide for å gi øvrige næringer samme vilkår som fossilindustrien, eller om han vil adressere problemet med å avvikle særvilkårene for fossilindustrien slik at andre, grønnere næringer kan konkurrere på like vilkår i Norge
 • Spørretimespørsmål fra Petter Eide (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.11.2017

  Fremsatt av: Solveig Skaugvoll Foss (SV)

  Besvart på vegne av: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 29.11.2017 av næringsminister Monica Mæland

  Om hvorvidt statsråden mener at Norge, som allerede har fått tjene seg rike på å koke kloden, har et særskilt ansvar for å kutte sine klimagassutslipp
 • Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.11.2017

  Besvart: 29.11.2017 av næringsminister Monica Mæland

  Om kva som er status for arbeidet med ei utgreiing av krav om norske løns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvatn
 • Spørretimespørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.11.2017

  Besvart: 15.11.2017 av næringsminister Monica Mæland

  Om hva statsråden kan gjøre for å sikre at flere små aktører innen bygg og anlegg kan samarbeide om små og mellomstore kontrakter på veg- og banebygging, og hvorvidt hun er villig til å endre konkurranseloven slik at den ikke kommer i veien for dette målet
 • Muntlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.10.2017

  Besvart: 25.10.2017 av næringsminister Monica Mæland

  Om ikkje ei matkastelov kunne vore med og betra situasjonen med matsvinn i daglegvarebransjen, med bakgrunn i at bransjen har kutta sitt matsvinn med 12 pst., sjølv om målet var det dobbelte
 • Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.10.2017

  Besvart: 18.10.2017 av næringsminister Monica Mæland

  Om statsråden mener at vi skal bruke offentlige skattepenger på risikolån, med henvisning til at Innovasjon Norge ga Moods of Norway et risikolån på 5 mill. kroner i januar etter flere år med underskudd