Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Næringsministeren NFD (1 - 11 av 11)

 • Spørretimespørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.05.2019

  Besvart: 22.05.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hva som er statsrådens mening om lekkasjer fra statsbudsjettet
 • Muntlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.05.2019

  Besvart: 15.05.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvilke konkrete virkemidler og tiltak næringsministeren vil iverksette for å sikre en bærekraftig og god utvikling av reiselivsnæringen
 • Muntlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 03.04.2019

  Besvart: 03.04.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om vi nå, før denne båtsesongen, kan forvente at vi får en skikkelig plan for nullvisjon med tanke på sikkerhet til sjøs, ikke minst med tanke på fritidsbåter
 • Muntlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 03.04.2019

  Besvart: 03.04.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om næringsministeren vil bidra til økt investeringstakt og ta initiativ til virkemidler, sånn at vi kommer opp på det investeringsnivået som våre naboland har, knyttet til bioøkonomi og teknologiskiftet, med henvisning til at regjeringen har mislyktes med å løfte trenæringen
 • Muntlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 03.04.2019

  Besvart: 03.04.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om at vi treng ein offensiv næringsminsiter som tar alvoret med klimakrisa inn over seg, og om det er slik at statsråden sit på kontoret og ryddar i verkemiddel mens huset står i brann
 • Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.03.2019

  Besvart: 03.04.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvorfor regjeringen velger ikke å fremme en stortingsmelding basert på Kapitaltilgangsutvalget, de 50 høringsinnspillene og forslagene til tiltak om hvordan man kan få en mer effektiv kobling mellom innovative bedrifter og kapitaleiere
 • Spørretimespørsmål fra Hulda Holtvedt (MDG) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.03.2019

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Gruvedriften ved Nussir og Engebøfjellet genererer store mengder gruveslam, som potensielt kan gjenbrukes blant annet som sement og andre byggematerialer. Gjenbruk er sannsynligvis en bedre miljøløsning enn deponi, og er i tråd med regjeringens ambisjon om at Norge skal være ledende innen sirkulær økonomi. Likevel blir ikke gruveslammet gjenbrukt i dag, blant annet fordi det ikke er lønnsomt. Hva vil statsråden gjøre for å øke gjenbruket av gruveslam og dermed redusere behovet for deponering?
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvorvidt regjeringen vil trekke tilbake Norges støtte til et nytt direktiv, der norske kommuner og fylker og regjeringen selv skal måtte legge frem sine saker til sensur hos EU før de kommer til demokratisk behandling
 • Spørretimespørsmål fra Martha Tærud (SP) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.10.2018

  Spørsmålet er trukket tilbake

  I 2018-budsjettet økte regjeringen avgiften på all alkoholfri drikke med over 40 pst. Reaksjonene fra norske saft- og mineralvannprodusenter har vært entydige gjennom hele 2018. Avgiftskostnader på nær én milliard er en utfordring for videre produksjon og setter norske arbeidsplasser i fare. Regjeringen tar i sitt forslag til budsjett for 2019 ikke innover seg konsekvensene som forespeiles av disse bedriftene. Oppfatningen av avgiftens konsekvenser er åpenbart annerledes hos regjeringen, så hva mener statsråden vil være konsekvensene for norske familieeide bedrifter, og hvordan skiller disse seg fra avgiftskonsekvensene for internasjonale produsenter som har, eller potensielt ville ha, investert i produksjon i Norge?
 • Spørretimespørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.10.2018

  Besvart: 24.10.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om i hvor stor grad lønns- og arbeidsforhold i Bring Trucking har vært tema i eiermøter mellom statsråden og Posten
 • Spørretimespørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 24.10.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvorfor statsråden fortsatt vil endre reglene slik at Color Line kan sette om lag 700 norske sjøfolk på land, når statsråden konstaterer i budsjettet at det er lønnsomt for dem å fortsette som i dag