Spørretimespørsmål fra Helga Haugen (KrF) til miljøvernministeren

Datert: 06.02.1991
Besvart: 13.02.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Helga Haugen (KrF)

Spørsmål

Helga Haugen (KrF): "I en resolusjon fra et seminar i Aust-Agder om kalking av sure vann og vassdrag, hevdes det at bevilgningene til dette formålet er blitt betyde- lig mindre enn det handlingsplanen for 1991-94 legger opp til og at dette i praksis betyr at kalkingsarbeidet stagnerer.

Vil statsråden sørge for at handlingsplanen kan oppfylles?"


Les hele debatten