Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til sosialministeren

Datert: 30.12.1991
Besvart: 08.01.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Ein representant for eit legemiddelfirma er ifylgje avisene engasjert av Sosialdepartementet for å utgreie den framtidige kontrollen med legemiddel i Noreg.

Meiner sosialministeren det er i pakt med forvaltningslova og god demokratisk skikk å bruke representantar for ein industri til å leggje premissane for kontrollen med den same industrien?"


Les hele debatten