Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Om oppfølging av stortingsvedtaket om å bidra til at sykestuer med akuttberedskap kan opprettholde driften inntil akuttmeldingen er behandlet

Datert: 02.03.2000
Besvart: 08.03.2000 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Under budsjettbehandlingen vedtok Stortinget følgende forslag fra sosialkomiteen: "Stortinget ber Regjeringen, inntil akuttmeldingen er behandlet, om å bidra til at sykestuer som innehar akuttberedskap, kan opprettholde driften."

På hvilken måte har Regjeringen fulgt opp dette vedtaket?


Les hele debatten