Muntlig spørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om antydningen om at man vil øke driftstilskuddet til privatskoler med 6 prosent

Datert: 20.03.2002
Besvart: 20.03.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV):


Les hele debatten