Spørretimespørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt kritiske utsagn fra sentrale rød-grønne politikere om Statoil og oljeboring ved Lofoten og Vesterålen reflekterer Regjeringens politiske linje

Datert: 18.11.2009
Besvart: 25.11.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Sentrale rød-grønne politikere har uttrykt seg svært kritisk overfor Statoil. Sosialistisk Venstrepartiets Inga Marte Thorkildsen uttalte på NRK Dagsnytt 18 at "Statoil driver en massiv lobbykampanje på bakgrunn av svært tvilsomme tall og fakta, for å presse fram oljeboring i noen av våre mest sårbare og verdifulle naturområder (...)". Senterpartiets Liv Signe Navarsete mener Statoil ikke bør mene noe om oljeboring ved Lofoten og Vesterålen.

Reflekterer disse utsagnene Regjeringens politiske linje?


Les hele debatten