Spørretimespørsmål fra Erik Solheim (SV) til samferdselsministeren

Datert: 15.03.1990
Fremsatt av: Magnar Sortåsløkken (SV)
Besvart: 21.03.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): "Rapporten "Miljøvern og EFs indre marked" slår fast at en tilpasning til EFs regelverk på samferdselssektoren vil bety økte utslipp av blant annet nitrogenoksider fra norske biler.

Hva vil bli gjort i EF/EFTA-forhandlingene for å få EF til å innføre strengere krav til utslipp av nitrogenoksider, karbonmonoksid, hydro- karboner og bly?" (Tatt opp av Magnar Sortåsløkken)


Les hele debatten