Lov om interkommunale selskaper.

Innhold

År 1998 den 3. desember holdtes Lagting.

 

Da ble behandlet:

       Odelstingets vedtak til lov om interkommunale selskaper.

 

Lagtinget besluttet:

       Odelstingets vedtak bifalles ikke.

 

Anmerkning:

 

§ 9 nytt åttende ledd antas å burde utgå.

Odd Holten Per Ove Width
president sekretær