Innstilling frå kommunalkomiteen om lov om interkommunale selskaper og lov om endringar i kommuneloven m.m. (kommunalt og fylkeskommunalt foretak).

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 14 (1998-99)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 53 (1997-98).
  • Dato: 19.11.1998
  • Utgiver: Kommunalkomiteen
  • Sidetall: 27
Til Odelstinget.

Oslo, i kommunalkomiteen, den 19. november 1998.

Sylvia Brustad, Lodve Solholm, Erna Solberg,
leiar. ordførar. sekretær.