Vedtak til lov om oppheving av lov om registrering av innsamlinger

Dette dokument

I Stortingets møte 9. juni 2015 ble det gjort slikt

vedtak til lov om oppheving av lov om registrering av innsamlinger

I

Lov 29. juni 2007 nr. 87 om registrering av innsamlinger blir oppheva.

II

Lova trer i kraft straks.

Olemic Thommessen
president