Historisk dokumentasjon

Langlets tegning av stortingsbygningens fasade. Foto: Stortinget.

Her finner du en oversikt over nettpresentasjoner laget i forbindelse med historiske markeringer, basert på dokumenter og bilder fra Stortingets arkiver.

Torgslaget 1829

17. mai i 1829 er kanskje den mest dramatiske feiringen av nasjonaldagen i vår historie. Under Carl Johans regjeringstid var feiringen betent, og i 1828 hadde han proklamert at han ikke ønsket en feiring av 17. mai.

Kong Carl Johan 1818‒1844

I år er det 200 år siden Carl Johan (1763‒1844) ble norsk konge, og 7. september 1818 ble han kronet i Nidarosdomen. Eden Carl Johan avla i tråd med Grunnloven er oppbevart i Stortingets arkiver.

Det gamle statsflagget med splitt vaiet over stortingsbygningen den 7. juni 1955. Foto: stortingsarkivet.

7. juni-flagget

Et av klenodiene i Stortingets arkiver er «7. juni-flagget». Flagget vaiet over stortingsbygningen den dagen Stortinget vedtok at unionen med Sverige var oppløst, den 7. juni 1905.

Segl i Grunnloven. Foto: Stortinget.

Det første overordentlige storting

Høsten 1814 møttes den andre grunnlovgivende forsamling for å tilpasse grunnloven av 17. mai til unionen med Sverige. Målet var å bevare mest mulig selvstendighet for Norge.

Henrik Wergeland. Litografi av Alfred Fosterud, 1881. (Eier: Nasjonalbiblioteket)

Jødeparagrafen

En digital formidling av dokumenter til historien om Jødeparagrafen, § 2, siste passus, i Norges Grunnlov av 17. mai 1814.

Tegning fra boken «Voyages de la Commission scientifique du Nord, en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feröe: pendant les années 1838, 1839 et 1840 sur la corvette la Recherche» (1852). Kilde: Nasjonalbiblioteket.

Da samer fikk stemmerett

Grunnloven fra 1814 ekskluderte samer fra politisk deltakelse. I 1821 ble Grunnloven endret for aller første gang, og samer i Finnmark fikk stemmerett ved stortingsvalg.

Stortingets beslutninger til lov om formannskaper i kjøpstedene, underskrevet av lagtingspresidenten og odelstingspresidenten 24. august 1833. Foto: Stortinget

Formannskapslovene av 1837

Den 14. januar 1837 ble lov om formannskaper sanksjonert. De demokratiske prinsipper fra Grunnloven ble gjort gjeldende også i lokalt styre og stell. Veien lå åpen for utviklingen av den norske kommuneforvaltningen og det lokale selvstyret.

Grunnloven av 4. november 1814.

Norges dokumentarv

Norges dokumentarv er den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register. Flere dokumenter fra Stortingets arkiver finnes i det norske registeret.

Utsnitt av avskriften av Nobels testamente, datert Stockholm 18. februar 1897.

Alfred Nobels testamente

Alfred Nobel ga i sitt testamente det norske storting i oppdrag å nedsette en komité til å forvalte en fredspris.

Terboven og Quisling i Eidsvollsgalleriet 1. februar 1942. Foto: Stortinget.

Da diktaturet fortrengte demokratiet

Okkupasjonstiden 1940–1945 var en unntaksperiode og et vendepunkt i norsk historie. Grunnloven, folkestyret og statsmaktene var satt ut av spill. Demokratiet og rettsstaten ble erstattet med et totalitært diktatur under en okkupasjonsmakt.

Et illustrerende bilde fra Kings Bay-debatten av den sittende statsminister Einar Gerhardsen, som går ned av Stortingets talerstol, og den neste statsministeren, John Lyng, som er på vei opp på talerstolen. I bakgrunnen ses flere representanter med solbriller til beskyttelse mot NRKs skarpe lyskastere, som stod på under hele det 12 timer lange møtet den 20. august. Foto: Aftenposten. NTBscanpix.

Kings Bay-saken

Eksplosjonen i Kings Bay-gruven på Svalbard den 5. november 1962, der 21 gruvearbeidere mistet livet, utløste et politisk jordskjelv i Norge.

Legodemonstranter foran stortingsbygningen i lego. Foto: Stortinget.

Protest!

Stortingsarkivet oppbevarer tusenvis av postkort, brev og underskriftslister som har kommet til Stortinget gjennom årenes løp.

Fotografi fra 1937 av stortingsbygningens fasade mot Wessels plass. Foto: Anders Beer Wilse, gjengitt etter tilaltelse fra Oslo Museum.

Wilse og stortingsbygningen

Gjennom et langt yrkesliv som fotograf dokumenterte Anders Beer Wilse livet rundt stortingsbygningen på begynnelsen av 1900-tallet.

Eske av tre med inskripsjonen «Noe av Stalingrads blodige jord med en tysk kule 1942–1943» på russisk. Gitt til en stortingsdelegasjon i anledning besøk i Stalingrad 18.8–7.9.1956. Foto: Stortinget.

Gaver i Stortinget

Det er i ulike offisielle sammenhenger vanlig at Stortinget mottar og gir bort gaver. Stortingsarkivet registrerer og oppbevarer mange av gavene som Stortinget mottar.

Utsnitt av anonymt flaggforslag (Oktober 1814).

Flaggloven

En digital presentasjon av dokumenter til historien om Norges nasjonalflagg ble laget i anledning 100-årsjubileet for flaggloven i 1998. Dokumentene finnes i Stortingsarkivet.

Litografi av Henrik Wergeland sittende ved vinduet, etter tegning av A. Møller. Litograf: G. I. Fehr.  Nasjonalbiblioteket, Billedsamlingen.

Wergeland og Stortinget

I anledning 200-årsjubileet for Henrik Wergelands fødsel i 2008 ble det laget en nettutstilling om Wergeland og Stortinget.