Spor i arkivene

Langlets tegning av stortingsbygningens fasade. Foto: Stortinget.

I Stortingets arkiver finner vi spor som kan fortelle oss om små og store historiske begivenheter. Her har vi samlet noen tekster som er skrevet med utgangspunkt i historiske dokumenter, bilder, bøker og gjenstander fra Stortingets samlinger.

Carl Johans ed 1818

Den 7. september 1818 var den første kroningen i Norge på 300 år. Kronprins Carl Johan ble konge av Norge etter kong Carl 13s død 5. februar 1818, og syv måneder senere ble han kronet i Nidarosdomen. I Stortingets arkiver oppbevares den skriftlige eden Carl Johan avga rett etter den forrige kongens død.

Rabalderstortinget 1821

Da kongen truet med revolusjon. Stortinget i 1821 var et av de mest turbulente storting i norsk historie, med sterke politiske fronter.

Torgslaget 1829

17. mai i 1829 er kanskje den mest dramatiske feiringen av nasjonaldagen i vår historie. Under Carl Johans regjeringstid var feiringen betent, og i 1828 hadde han proklamert at han ikke ønsket en feiring av 17. mai.

Formannskapslovene av 1837

Den 14. januar 1837 ble lov om formannskaper sanksjonert. Demokratiske prinsipper fra Grunnloven ble gjort gjeldende også i lokalt styre og stell. Veien lå åpen for utviklingen av den norske kommuneforvaltningen og det lokale selvstyret.

7. juni-flagget 1905

Den 7. juni 1905 erklærte Stortinget at unionen med Sverige var oppløst, og det rene norske flagget vaiet over stortingsbygningen. 115 år senere heiste Stortinget det historiske flagget igjen, for første gang på nesten 40 år.

 

Spor etter første verdenskrig

Under første verdenskrig lånte Kristiania Sanitetsforening lokaler i stortingsbygningen når de skulle klargjøre forbindingsmateriell til hærens sanitet.

Internasjonalt kvinnerådsmøte 1920

Den 6. oktober 1920 mottok stortingspresidenten et takkebrev fra Lady Aberdeen, etter at det sjette internasjonale kvinnerådsmøtet hadde samlet over 300 delegater fra 26 land i Kristiania.

Kings Bay-saken 1963

Eksplosjonen i Kings Bay-gruven på Svalbard den 5. november 1962, der 21 gruvearbeidere mistet livet, utløste et politisk jordskjelv i Norge.

Kongelig bryllup 1968

Den 29. august 1968 ble daværende kronprins Harald og Sonja Haraldsen viet i Oslo Domkirke. I forkant av forlovelsen hadde kong Olav rådført seg med Regjeringen og Stortinget.

Avkriminalisering av homofili 1972

Frem til 21. april 1972 var seksuell omgang mellom menn forbudt i henhold til straffeloven. Lenkesamlingen viser veien frem mot avkriminaliseringen og viktige lovendringer etter 1972.

Protest og politisk aktivisme

I Stortingsarkivet finnes store mengder av postkort, underskriftslister, brev og opprop som Stortinget har mottatt gjennom årenes løp.