Historisk dokumentasjon

Langlets tegning av stortingsbygningens fasade. Foto: Stortinget.

Her finner du en oversikt over nettpresentasjoner laget i forbindelse med historiske markeringer, basert på dokumenter og bilder fra Stortingets arkiver.

Torgslaget 1829

17. mai i 1829 er kanskje den mest dramatiske feiringen av nasjonaldagen i vår historie. Under Carl Johans regjeringstid var feiringen betent, og i 1828 hadde han proklamert at han ikke ønsket en feiring av 17. mai.

Carl Johans ed

I 2018 var det 200 år siden Carl Johan (1763‒1844) ble norsk konge. Han ble kronet i Nidarosdomen den 7. september 1818. Eden Carl Johan avla i tråd med Grunnloven er oppbevart i Stortingets arkiver.

Det gamle statsflagget med splitt vaiet over stortingsbygningen den 7. juni 1955. Foto: stortingsarkivet.

7. juni-flagget

Et av klenodiene i Stortingets arkiver er «7. juni-flagget». Flagget vaiet over stortingsbygningen den dagen Stortinget vedtok at unionen med Sverige var oppløst, den 7. juni 1905.

Utsnitt av avskriften av Nobels testamente, datert Stockholm 18. februar 1897.

Alfred Nobels testamente

Alfred Nobel ga i sitt testamente det norske storting i oppdrag å nedsette en komité til å forvalte en fredspris.