Stortingsarkivet

Stortingsarkivet er et offentlig arkiv med ansvar for danning og bevaring av dokumentasjon knyttet til den parlamentariske og administrative virksomheten på Stortinget. Arkivet legger til rette for søk og gjenfinning av saker, og har ansvar for all dokumentasjonsforvaltning i Stortinget.

 

Til venstre: Grunnloven av 17. mai 1814. § 49. Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget, der bestaaer af 2 Afdelinger, et Lagthing og et Odelsthing. Foto: Stortinget.

Søk i digitale stortingsforhandlinger

Alle trykte stortingsdokumenter fra 1814 til 2005 er digitalisert og gjort tilgjengelige på Stortingets nettsider.  Det er hovedregistrene som er inngangen til de trykte dokumentene. Gjenfinning av saker skjer gjennom fritekstsøk, søk i hovedregisterets tema og stikkord, søk etter enkeltpublikasjoner eller søk i talerregisteret.

Våre arkiver i Arkivportalen

Stortingets arkiv inneholder også protokoller og utrykte dokumenter knyttet til den parlamentariske og administrative saksbehandlingen. Dette materialet er søkbart i Arkivportalen.

Offentlig journal og innsyn

Regler om rett til innsyn i Stortingets dokumenter gir rett til innsyn i dokumentene til den parlamentariske virksomheten og til Stortingets administrasjon. Stortingets postjournal gir oversikt over dokumentasjon knyttet til komitéarbeid og den administrative virksomheten. Postjournalen publiseres daglig på Stortingets nettside.

Lukkede møter

Møter i Stortinget er vanligvis åpne, men i enkelte tilfeller kan Stortinget beslutte at hele eller deler av et møte skal holdes for lukkede dører.

Utstillinger og formidling

Stortingsarkivet jobber med formidling av historisk materiale på Stortingets nettsider og gjennom utstillinger i historisk sal. Målet er å spre kunnskap om det som finnes i våre arkiver.

Stortingets kunstsamling

Stortingsarkivet forvalter Stortingets kunstsamling. Et utvalg av samlingen er presentert på Stortingets nettsider.

Bildearkiv

Stortingsarkivet har ansvar for Stortingets historiske bilder, bilder av stortingsbygningens eksteriør og interiør, gruppebilder og portretter av tidligere og nåværende stortingsrepresentanter.

Videoarkiv

Det er mulig å søke i videoopptak fra møter i Stortinget og endel av de åpne høringene tilbake til januar 2010.