Stortingsbiblioteket

Stortingsbiblioteket støtter opp om den parlamentariske prosessen ved å tilby kvalitetssikret informasjon som skal gi representanter og ansatte gode beslutningsgrunnlag.

Stortingsbiblioteket illustrasjonsfoto

Stortingsbiblioteket har litteratur hovedsaklig innenfor områdene samfunnsfag, politikk, politisk historie og jus. Biblioteket samler og gjør tilgjengelig litteratur om Stortinget og konstitusjonelle forhold, parlamentarisme og demokrati, nasjonalforsamlinger og EU/EØS.

Biblioteket er primært et tilbud til interne brukere, men tar også imot eksterne henvendelser som berører bibliotekets spesialfelt. Biblioteket deltar ellers i det nasjonale og internasjonale biblioteknettverket.

Årsberetning stortingsbiblioteket 2020

Stortinget, bibliotek og offentlig informasjon – årlig seminar

Stortingsbiblioteket arrangerer seminar for bibliotek- og informasjonsmedarbeidere en gang hvert år der vi tar opp aktuelle saker relatert til saksgangen i Stortinget og gjenfinning i stortingsforhandlinger. Informasjon om seminaret legges ut på stortinget.no

Seminar 2014 stortingsbiblioteket foto: John Greiner-Olsen

65 bibliotekarer deltok på seminaret 7. mars 2014 «Digitaliserte stortingsforhandlinger 1814-2001» 

EU/EØS-nytt

Stortingsbibliotekets nyhetsbrev til stortingsrepresentanter og ansatte i Stortinget er også tilgjengelig for andre utenfor Stortinget. Nyhetsbrevet inneholder et utvalg EU- og EØS-nyheter som kan være relevante for arbeidet i Stortinget.


Sist oppdatert: 22.02.2021 09:44 


Henvendelser til Stortingsbiblioteket

Telefon: 23 31 36 90 
E-post: bibl@stortinget.no

Stortingsbiblioteket er for tiden kun betjent på telefon og e-post fra hjemmekontor, mandag-fredag 08.30-16.00.

Postadresse: Stortinget, 0026 Oslo