Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Kommunikasjons- og formidlingsavdelingen

Avdelingen har ansvar for formidling til innbyggerne gjennom ulike kanaler, pressekontakt, kommunikasjon til representanter og ansatte, forvaltning av visuell identitet og krisekommunikasjon. Behovs- og innholdsansvarlig for www.stortinget.no og  intranettet.

Avdelingssjef: Mona Mortensen Krane, tlf. 23 31 25 16 / 98 44 97 96

Faggruppe web

Redaksjonelt ansvar for stortinget.no, intranett og andre interne kanaler. Behovsansvar for utvikling av de digitale kommunikasjonsløsningene.  
 
Henvendelser om stortinget.no og intranett: nettvakt e-post: web@stortinget.no
 
Personalleder: Mona Mortensen Krane, tlf. 23 31 25 16 / 98 44 97 96

Fagleder: Solveig Rødland, tlf. 91 73 11 73
 
Nettredaktør: Lars Henie Barstad, tlf. 23 31 35 46
 

Seksjon for presse og samfunnskontakt

Mediehåndtering og -rådgivning. Analyse av mediebildet. Kommunikasjonstiltak.

Leder: Jorunn Nilsen, tlf. 23 31 30 16
presse@stortinget.no

Seksjon for besøk og formidling

Stortingets omvisninger og læringsspill. Se oversikt over de ulike omvisningstilbudene.

Arrangerer kurs i stortingskunnskap (for lærere, informatører o.a.) og andre seminarer.

Ida Berntsen, tlf. 90 03 60 60
besokogformidling@stortinget.no


Sist oppdatert: 05.05.2021 09:20