Kommunikasjons- og formidlingsavdelingen

Avdelingen har ansvar for formidling til innbyggerne gjennom ulike kanaler, pressekontakt, kommunikasjon til representanter og ansatte, forvaltning av visuell identitet og krisekommunikasjon. Behovs- og innholdsansvarlig for www.stortinget.no og  intranettet.

Avdelingssjef: Mona Mortensen Krane, tlf. 23 31 25 16 / 98 44 97 96.

Faggruppe web

Redaksjonelt ansvar for stortinget.no, intranett og andre interne kanaler. Behovsansvar for utvikling av de digitale kommunikasjonsløsningene.  
 
Henvendelser om stortinget.no og intranett: nettvakt e-post: web@stortinget.no
 
Personalleder: Mona Mortensen Krane, tlf. 23 31 25 16 / 98 44 97 96.

Fagleder: Solveig Rødland, tlf. 91 73 11 73.
 
Nettredaktør: Lars Henie Barstad, tlf. 23 31 35 46.
 

Seksjon for presse og samfunnskontakt

Mediehåndtering og -rådgivning. Analyse av mediebildet. Kommunikasjonstiltak.

Seksjonsleder: Jorunn Nilsen, tlf. 23 31 30 16.
presse@stortinget.no

Seksjon for besøk og formidling

Formidling om Stortingets virksomhet og historie gjennom omvisninger, kunstomvisninger og arrangement for publikum. Læringsspill og omvisninger for skoleelever, nettbasert undervisning og lærerkurs. Se oversikt over de ulike omvisningstilbudene.

Seksjonsleder: Ida Berntsen, tlf. 90 03 60 60.

Spørsmål om tilbud for publikum og skoler rettes per e-post til besokogformidling@stortinget.no. Telefontid er mandag til fredag, kl. 09.00–11.00, tlf. 23 31 31 80.


Sist oppdatert: 21.10.2021 12:15