Kommunikasjons- og formidlingsavdelingen

Avdelingen har ansvar for formidling til innbyggerne gjennom ulike kanaler, pressekontakt, kommunikasjon til representanter og ansatte, forvaltning av visuell identitet og krisekommunikasjon. Behovs- og innholdsansvarlig for www.stortinget.no og  intranettet.

Avdelingssjef: Mona Mortensen Krane, tlf. 23 31 25 16 / 984 49 796.

Interimseksjon

Stortingets nettredaksjon. Intranett. 

Henvendelser om stortinget.no og intranett: Nettvakt, tlf. 23 31 33 33
web@stortinget.no

Nettredaktør: Lars Henie Barstad, tlf. 23 31 35 46

Seksjon for presse og samfunnskontakt

Mediehåndtering og -rådgivning. Analyse av mediebildet. Kommunikasjonstiltak.

Leder: Jorunn Nilsen, tlf. 23 31 30 16
presse@stortinget.no

Seksjon for besøk og formidling

Stortingets omvisninger og læringsspill. Se oversikt over de ulike omvisningstilbudene.

Arrangerer kurs i stortingskunnskap (for lærere, informatører o.a.) og andre seminarer.

Ida Berntsen, tlf. 90 03 60 60
besokogformidling@stortinget.no


Sist oppdatert: 23.11.2020 11:16