Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Finn spørjetimespørsmål etter

Alle (81 - 100 av 102)

 • Spørjetimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Svart på: 16.10.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Om statsråden meiner at framlegg til kompensasjonsordning for dei som er råka av næringsforbodet mot pelsdyrhald er god nok
 • Spørjetimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 09.10.2019

  Svart på: 16.10.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvordan myndighetene jobber for å slå ned på useriøsitet i arbeidslivet, med henvisning til at en butikk i en stor kjede har hatt ansatte i arbeid på 1. mai for å telle varer uten at de har fått lønn for det
 • Spørjetimespørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 09.10.2019

  Svart på: 16.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorfor regjeringens statsbudsjett bryter løftene i Granavolden-plattformen om å videreutvikle tannhelsetjenesten og gradvis utvide skjermingsordningene, med bakgrunn i at det er varslet 130 mill. kroner i nye kutt i støtten til tannregulering for barn og unge
 • Munnleg spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 09.10.2019

  Svart på: 09.10.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om det blir bedre eller dårligere tilgang på råstoff om man fjerner føringstilskuddet, en ordning som skal sikre mottak av fisk langs hele kysten, og gjør det mulig for fiskerne å levere fisk til mottak der det ikke er industri
 • Munnleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 09.10.2019

  Svart på: 09.10.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorfor regjeringen nå opphever vedtaket om å få flere organiserte i arbeidslivet vårt, og hvilke tiltak regjeringen vil iverksette for å sikre at flere faktisk blir med i fagforeninger i tiden framover
 • Munnleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 09.10.2019

  Svart på: 09.10.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om at det gjennom de siste årene har vært veldig vanskelig å få statsministeren til å innrømme at hun står ansvarlig for en politikk som ligger an til å bryte med det klimaforliket hun selv skrev under på, og om hun nå vil innrømme at hun har mislyktes
 • Munnleg spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 09.10.2019

  Svart på: 09.10.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om nye utredninger om sentralisering som legges fram på løpende bånd, og om regjeringen vil lytte til et samlet Kraft-Norge og skrinlegge forslaget om at lokalsamfunnenes andel av verdiskaping av vannkraft skal inndras til statskassen
 • Munnleg spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 09.10.2019

  Svart på: 09.10.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren fortsatt mener at inkluderingsdugnaden, som hun har tatt til orde for, har det som trengs for å hjelpe flere inn i arbeid og for å snu trenden som setter så mange nordmenn i en krevende situasjon
 • Spørjetimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 08.10.2019

  Svart på: 16.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om når og på hvilken måte statsråden vil orientere Stortinget om utkastelsen av Abbasi-familien
 • Spørjetimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Svart på på vegner av: Klima- og miljøministeren

  Svart på: 09.10.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om statsråden kan redegjøre for hvor mye ekstra vi må kutte de årene som kommer, med bakgrunn i at klimautslippene i Norge gikk opp i 2018
 • Spørjetimespørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Svart på: 09.10.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om hvordan regjeringens kompetansepolitikk legger til rette for at vi får til den omstillingen i Norge som er nødvendig for nullutslippssamfunnet
 • Spørjetimespørsmål fra Bersvend Salbu (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Svart på på vegner av: Klima- og miljøministeren

  Svart på: 09.10.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om hva slags plan regjeringen har for at kommunene skal settes i stand til å nå målene om å være med og kutte klimagassutslippene med 45 pst. innen 2030
 • Spørjetimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Svart på: 09.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden deler vurderingen om at responstid ikke har stor betydning for overlevelse og folkehelse, sett i lys av at to akuttutvalg har gått inn for responstidsmål, blant annet fordi prognosen ved hjertestans og hjerneslag faller betydelig for hvert minutt frem til pasienten får behandling
 • Spørjetimespørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Svart på: 09.10.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om hva som er regjeringens plan for å sikre nye oppdrag for industrien i fremtiden, før folk kommer i fare for å miste jobbene sine, med henvisning til at etterspørselen etter norsk olje og gass vil falle
 • Spørjetimespørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og familieministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Svart på: 09.10.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om hvorvidt regjeringen gjør noe for å sikre at produktene varer, med henvisning til at det er dokumentert at elektronikk designes for å gå i stykker etter kort tid
 • Spørjetimespørsmål fra Solveig Skaugvoll Foss (SV) til finansministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Svart på: 09.10.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om vår oljeavhengighet og hvorvidt statsråden ser at økte utslipp øker risikoen, med henvisning til Klimarisikoutvalget, som slo fast at en ambisiøs og effektiv klimapolitikk er det viktigste grepet norske myndigheter kan ta for å møte risikoen
 • Spørjetimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til næringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Svart på: 09.10.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om det er i Norges interesse å inngå en avtale med Mercosur, hvor det ikke er klare sanksjoner mot avskoging, med bakgrunn i at dersom Brasil øker avskogingen, vil det få konsekvenser for verdens klimagassutslipp og gjøre at Norge og resten av verden må kutte mye mer for å holde oppvarmingen nede
 • Spørjetimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Svart på: 09.10.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvorvidt ikke veksten i industrien hovedsakelig skjer innen olje- og gassvirksomhet, og altså ikke er et uttrykk for et grønt skifte
 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Svart på: 09.10.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om at Norge går inn i det europeiske forsvarssamarbeidet EI2, og hva som er bakgrunnen for at det ikke er lagt frem for Stortinget til behandling som en egen sak før tilslutning
 • Spørjetimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Svart på: 09.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om at SV har gjentatt utallige ganger at hyppige nullutslippsferger må erstatte broene og tunnelene i «Fergefri E39», og om statsråden nå vil revurdere i lys av fagetatens vurderinger om å utsette planene på enkelte av fjordkrysningene