Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 426)

 • Spørsmål ved møteslutt fra Lars Haltbrekken (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Spørsmål ved møteslutt

  Datert: 17.06.2019

  Svart på: 17.06.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om Abbasi-saken og hva som er myndighetenes praksis når det gjelder å returnere mindreårige til Afghanistan hvis den ansvarlige omsorgspersonen som er med under reisen, må returneres til Norge
 • Spørsmål ved møteslutt fra Sverre Myrli (A) til stortingspresidenten

  Spørsmål ved møteslutt

  Datert: 04.06.2019

  Svart på: 04.06.2019 av stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen

  Om at presidentskapets flertall, etter anmodning fra regjeringspartienes representanter i transportkomiteen og involvering fra statsministeren, har vedtatt å utsette behandlingen av to bompengesaker fra 5. til 19. juni, slik at de ikke behandles samme dag som FrPs krisemøte finner sted
 • Munnleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til finansministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 29.05.2019

  Svart på: 29.05.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om korleis finansministeren vil gripe situasjonen og redusere konsentrasjonen av makt og rikdom blant dei på toppen
 • Munnleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 29.05.2019

  Svart på: 29.05.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om hvorfor finansministeren mener det er fornuftig, etter 200 år, at vi ikke lenger skal ha en selvstendig børs i Norge
 • Munnleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 29.05.2019

  Svart på: 29.05.2019 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Om at mange i oppdrettsnæringen står i en vanskelig situasjon etter de giftige algeangrepene, og hvilke konkrete forslag til tiltak ministeren har, spesielt rettet inn mot de små og mellomstore aktørene, for å sikre aktiviteten framover
 • Munnleg spørsmål fra Kristoffer Robin Haug (MDG) til finansministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 29.05.2019

  Svart på: 29.05.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om statsråden er enig i at lavinntektsfamilier i distriktene ville spart mer med Miljøpartiet De Grønnes forslag om 50 mrd. kr mindre i bompenger enn f.eks. Fremskrittspartiets 15 mrd. kr i innsparing
 • Munnleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 29.05.2019

  Svart på: 29.05.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvorvidt det er høyreregjeringas mål å knekke ryggen på norsk taxinæring, med henvisning til at minister Dale står i spissen for en liberalisering som vil gi oss en overetablering i byene og mangel på taxier i bygdene
 • Munnleg spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til finansministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 29.05.2019

  Svart på: 29.05.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om det kunne være aktuelt, dersom bompenger er viktig, å utrede et system med veiprising som er mer rettferdig og treffsikkert
 • Spørjetimespørsmål fra Ingrid Heggø (A) til statsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.05.2019

  Svart på på vegner av: Statsministeren

  Svart på: 29.05.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om det skal stillast krav om samanslåing av nettselskap før ein greier ut og innfører utjamning av nettleige, med bakgrunn i uttala om at kraftsektoren må drivast meir effektivt før ein kan diskutere kraftutjamning
 • Spørjetimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.05.2019

  Svart på: 29.05.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvordan regjeringen arbeider med den videre oppfølgingen av vedtaket om å utarbeide tydeligere retningslinjer for Nav som sikrer at fellesskapet ikke betaler livsopphold til personer som kan, men ikke vil delta i arbeid eller aktivitet av religiøse eller ideologiske årsaker
 • Spørjetimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.05.2019

  Svart på: 29.05.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om statsråden ser at det er viktig for Elverum å beholde trafikkstasjonen, med henvisning til sjokkbeskjeden om at den foreslås nedlagt, og skjer det, mister en hel region sitt servicetilbud for kjøretøy og kjøreopplæring
 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til statsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.05.2019

  Svart på på vegner av: Statsministeren

  Svart på: 29.05.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om hvorvidt man fortsatt ønsker å fjerne den lovpålagte plikten til å ta imot kontanter innen 2020, med mål om et kontantløst samfunn innen 2030
 • Spørjetimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.05.2019

  Sett fram av: Anne Sandum (A)

  Svart på: 29.05.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om hvordan Viken fylkeskommune skal klare å gi et fullverdig og godt tilbud til fylkets 1,2 millioner innbyggere når utgangspunktet vil være å måtte nedskalere budsjettet med ca. en kvart milliard kroner sammenlignet med hva Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner i dag har
 • Spørjetimespørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til næringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.05.2019

  Svart på på vegner av: Næringsministeren

  Svart på: 29.05.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om statsråden mener det er akseptabelt at verftnæringen i enkelte fylker, som i Møre og Romsdal, blir påført uhåndterbare kostnader etter Fylkesmannens sedimentanalyser av verftene, når det har vist seg at andre fylker legger opp til en helt annen gjennomføring
 • Spørjetimespørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.05.2019

  Svart på: 29.05.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om statsråden ser at det er etablert en monopolsituasjon og vil bidra til å skape et velfungerende marked basert på like konkurransebetingelser, med henvisning til at det nederlandskeide selskapet Barents Naturgass siden 2007 har hatt en eksklusiv avtale med Equinor for uttak av LNG fra Melkøya
 • Munnleg spørsmål fra Jan Bøhler (A) til samfunnssikkerhetsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 22.05.2019

  Svart på: 22.05.2019 av samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

  Om hva regjeringen gjør for å følge opp den veldig urovekkende konseptutredningen om tilfluktsrom fra våren 2016
 • Munnleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 22.05.2019

  Svart på: 22.05.2019 av helseminister Bent Høie

  Om kva regjeringa gjer for å hindra at finansieringsordninga til legar fører til overbehandling og feilbehandling, og kva regjeringa vil gjera for å bøta på den manglande kontrollen med pengebruken
 • Munnleg spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til digitaliseringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 22.05.2019

  Svart på: 22.05.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Om hvilken strategi statsråden har for å sikre at norske data, både i offentlig eierskap og det som eies av hver enkelt av oss, ikke kun brukes til å styrke de internasjonale teknologigigantenes makt, men kan brukes til å skape nytt næringsliv i Norge
 • Munnleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 22.05.2019

  Svart på: 22.05.2019 av helseminister Bent Høie

  Om å få et klart svar fra statsråden på om fødeavdelingen i Kristiansund vil bli nedlagt om ett år, to år, eller om den vil leve videre helt fram til et nytt sykehus står klart, som er det klare kravet fra dem som engasjerer seg for fødetilbudet på Nordmøre
 • Munnleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til helseministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 22.05.2019

  Svart på: 22.05.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hvilke tiltak statsråden planlegger å sette inn for å styrke grunnbemanningen i fødsels- og barselomsorgen nå før sommersesongen begynner for fullt