Innvalde frå 1945 -

Her finn du oversyn over alle representantar valde inn ved stortingsval og vararepresentantane deira heilt tilbake til 1945.

Sortert og gruppert representantliste
Nord-Trøndelag

Vararepresentantar for Venstre

 1. Skillingstad, Guro Holm Venstre
 2. Hallem, Torgrim Hogstad Venstre
 3. Prytz, Åsmund Venstre
 4. Eilertsen, Eva Marianne Venstre
Sør-Trøndelag

Faste representantar

 1. Hansen, Eva Kristin Arbeiderpartiet
 2. Helleland, Linda Hofstad Høyre
 3. Moe, Ola Borten Senterpartiet
 4. Asphjell, Jorodd Arbeiderpartiet
 5. Haltbrekken, Lars Sosialistisk Venstreparti
 6. Bjørnstad, Sivert Fremskrittspartiet
 7. Leirtrø, Kirsti Arbeiderpartiet
 8. Lønseth, Mari Holm Høyre
 9. Greni, Heidi Senterpartiet
 10. Nyholt, Hege Bae Rødt

Vararepresentantar for Arbeiderpartiet

 1. Krogstad, Steinar Arbeiderpartiet
 2. Torve, Kristian Arbeiderpartiet
 3. Bjerkås, Marit Arbeiderpartiet
 4. Flåmo, Berit Olga Arbeiderpartiet
 5. Güven, Ferhat Arbeiderpartiet
 6. Græsli, Emilie Kleiven Arbeiderpartiet

Vararepresentantar for Fremskrittspartiet

 1. Sandaune, Lill Harriet Fremskrittspartiet
 2. Alseth, Maria Fremskrittspartiet
 3. Mellingsæter, Erling Gøran Fremskrittspartiet
 4. Ringli, Helge Johan Fremskrittspartiet

Vararepresentantar for Høyre

 1. Gimse, Guro Angell Høyre
 2. Grønningen, Jan Høyre
 3. Willmann, Dag Høyre
 4. Haugrønning, Niklaus Høyre
 5. Grøntvedt, August Dybvad Høyre

Vararepresentantar for Rødt

 1. Denstad, John-Peder Rødt
 2. Hammer, Dordi Rødt
 3. Hjerpbakk, Stine Rødt
 4. Andreetta, Estela Pastor Soares Rødt

Vararepresentantar for Senterpartiet

 1. Grøthe, Maren Senterpartiet
 2. Espnes, Geir Arild Senterpartiet
 3. Løvik, Marte Senterpartiet
 4. Grøntvedt, Hallgeir Senterpartiet
 5. Fremstad, Kristian Martin Senterpartiet

Vararepresentantar for Sosialistisk Venstreparti

 1. Danielsen, Hilde Marie Gaebpie Sosialistisk Venstreparti
 2. Morabit, Nisrin El Sosialistisk Venstreparti
 3. Andresen, Erlend Andreas Malvik Sosialistisk Venstreparti
 4. Trondal, Rakel T. Skårslette Sosialistisk Venstreparti
Vestfold

Faste representantar

 1. Aasen-Svensrud, Maria Arbeiderpartiet
 2. Larsen, Erlend Høyre
 3. Vasvik, Truls Arbeiderpartiet
 4. Stordalen, Morten Fremskrittspartiet
 5. Westgaard-Halle, Lene Høyre
 6. Kleveland, Kathrine Senterpartiet
 7. Wold, Grete Sosialistisk Venstreparti

Vararepresentantar for Arbeiderpartiet

 1. Brekke, Camilla Maria Arbeiderpartiet
 2. Theimann, Arild Arbeiderpartiet
 3. Nordli, Trude Viola Arbeiderpartiet
 4. Howlid, Roar Arbeiderpartiet
 5. Spange, Cathrine Palm Arbeiderpartiet

Vararepresentantar for Fremskrittspartiet

 1. Andersen, Cathrine Fremskrittspartiet
 2. Mathisen, Anders Fremskrittspartiet
 3. Eriksen, Ellen Fremskrittspartiet
 4. Hauan, Anne Grethe Fremskrittspartiet

Vararepresentantar for Høyre

 1. Wold, Henning Høyre
 2. Berge, Renate Sølvesen Høyre
 3. Sannerholt, Herman Høyre
 4. Tangen, Tove Høyre
 5. Wike, Hedda Høyre

Vararepresentantar for Senterpartiet

 1. Andvik, Per-Asbjørn Senterpartiet
 2. Hokstad, Oda Maria Irgens Senterpartiet
 3. Undem, Jill Eirin Senterpartiet
 4. Nordheim, Olav Senterpartiet

Vararepresentantar for Sosialistisk Venstreparti

 1. Karim, Aram Sosialistisk Venstreparti
 2. Øverbye, Charlotte Jahren Sosialistisk Venstreparti
 3. Vika, Olav Sannes Sosialistisk Venstreparti
 4. Halvorsen, Katja Ragnasdatter Sosialistisk Venstreparti
Østfold

Faste representantar

 1. Nygård, Jon-Ivar Arbeiderpartiet
 2. Schou, Ingjerd Høyre
 3. Waagen, Elise Arbeiderpartiet
 4. Myhrvold, Ole André Senterpartiet
 5. Wiborg, Erlend Fremskrittspartiet
 6. Pettersen, Tage Høyre
 7. Lauvås, Stein Erik Arbeiderpartiet
 8. Funderud, Kjerstin Wøyen Senterpartiet
 9. Øvstegård, Freddy André Sosialistisk Venstreparti

Vararepresentantar for Arbeiderpartiet

 1. Vitanza, Solveig Arbeiderpartiet
 2. Rehman, Shakeel Arbeiderpartiet
 3. Imrik, Maria Dumitrascu Arbeiderpartiet
 4. Martinsen-Evje, Sindre Arbeiderpartiet
 5. Agnalt, Cecilie Arbeiderpartiet
 6. Bjørndalen, Marius Arbeiderpartiet

Vararepresentantar for Fremskrittspartiet

 1. Laabak, Bjørnar Fremskrittspartiet
 2. Nordtug, Julia Brännström Fremskrittspartiet
 3. Eriksen, Niklas Fremskrittspartiet
 4. Linnes, Cathrine Fremskrittspartiet

Vararepresentantar for Høyre

 1. Holm, Fredrik Høyre
 2. Næss, Marianne Klever Høyre
 3. Motzfeldt, Margrethe Høyre
 4. Rafshol, René Høyre
 5. Andersen, Caroline M. Grønli Høyre

Vararepresentantar for Senterpartiet

 1. Fosser, Lars Vegard Senterpartiet
 2. Tvete, Elin Senterpartiet
 3. Grimstad, Johan Edvard Senterpartiet
 4. Fjeldstad, Karoline Senterpartiet
 5. Frøshaug, Svend Saxe Senterpartiet

Vararepresentantar for Sosialistisk Venstreparti

 1. Heien, Åse Kristina Sosialistisk Venstreparti
 2. Azadi, Barham Sosialistisk Venstreparti
 3. Eidsvold, Camilla Sørensen Sosialistisk Venstreparti
 4. Heier, Are Bergli Sosialistisk Venstreparti