Dagsorden

Storting mandag den 17. desember 2018 kl. 10.00

Møtet avbrytes kl. 13.45 i anledning Stortingets julelunsj og settes igjen kl. 15.30. Møtet fortsetter utover kl. 16.00