Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til justiskomiteen)

Prop. 1 S (2018-2019), Innst. 6 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 10.12.2018 Innst. 6 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for 2019 for de budsjettkapitler som hører inn under Justis- og beredskapsdepartementet og som er fordelt til komiteen ved Stortingets vedtak. De samlede utgifter utgjør om lag 39 mrd kroner. De største utgiftskapitlene er knyttet til politi, domstol, kriminalomsorg og beredskap.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2018

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2018