Dagsorden

Storting tirsdag den 28. januar 2020 kl. 10.00

Votering kl. 15.00