Representantforslag om å stoppe sentralisering av domstolene

Dokument 8:156 S (2018-2019), Innst. 71 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Emilie Enger Mehl, Geir Inge Lien, Liv Signe Navarsete, Ole André Myhrvold, Sandra Borch, Åslaug Sem-Jacobsen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 10.12.2019 Innst. 71 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra stortingsrepresentanter fra Senterpartiet om å stoppe sentralisering av domstolene. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2019

   Debattert i Stortinget 28.01.2020
   Votert i Stortinget 28.01.2020