Representantforslag om tiltak for å bekjempe netthets

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hadia Tajik, Ingvild Kjerkol, Jan Bøhler, Kari Henriksen, Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 10.12.2019 Innst. 109 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet om tiltak for å bekjempe netthets. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2019

   Debattert i Stortinget 28.01.2020
   Votert i Stortinget 28.01.2020