Program for

Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité mandag 11. januar 2010

Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Samhandlingsreformen. Rett behandling - på rett sted - til rett tid (St.meld. nr. 47 (2008-2009))
Høringsprogram
Mandag 11. januar 2010 
10.00 - 11.30  FELLES HØRING MED FØLGENDE INSTANSER
Diabetesforbundet, generalsekretær Bjørnar Allgot
Organisasjonen mot offentlig diskriminering, Ragnhild Storstein Spilker
Norges Handikapforbund, forbundsleder Arne Lein
Norsk Revmatikerforbund, 1. nestleder Mona Larsen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, generalsekretær Liv Arum
Norsk Pensjonistforbund, rådgiver Tor-Kristian Rønneberg
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, kommunikasjonssjef Mona Johansen
Hørselshemmedes Landsforbund, utredningsleder Ane M. Wigers
12.30 - 13.40  FELLES HØRING MED FØLGNEDE INSTANSER
Norsk Ergoterapeutforbund, forbundsleder Mette Kolsrud
Norges Farmaceutiske Forening, leder Tove Ytterbø
Norske Sykehusfarmasøyters Forening, leder Tone Westergren
Norsk Fysioterapeutforbund, forbundsleder Eilin Ekeland
Den norske legeforening, president Torunn Janbu
Den norske jordmorforening, leder Marit Heiberg
Norsk Sykepleierforbund, forbundsleder Lisbeth Normann
13.40 - 13.55  HSH
Torbjørg Aalborg, direktør
Gerhard Salicath, prosjektleder

Høringen vil foregå i K-212 i Akersgt. 18.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.