Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité mandag 25. januar 2010

Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Samhandlingsreformen. Rett behandling - på rett sted - til rett tid (St.meld. nr. 47 (2008-2009)).
Høringsprogram
Mandag 25. januar 
10.00 - 12.00  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Direktør, professor John-Arne Røttingen
Avdelingdirektør/redaktør , professor Magne Nylenna
Avdelingsdirektør Anne Karin Lindahl
Avdelingsdirektør, professor Geir Bukholm
12.00 - 13.00  Pause
13.00 - 14.00  De regionale helseforetakene

Helse Sør-Øst RHF:
Styreleder Hanne Harlem
Adm.dir Bente Mikkelsen

Helse Vest RHF:
Styreleder Oddvard Nilsen
Adm.dir Herlof Nilsen

Helse Midt-Norge RHF:
Strategidirektør Daniel Haga

Helse Nord RHF:
Styreleder Bjørn Kaldhol
Adm.dir Lars Vorland
14.00 - 15.00  Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
Professor dr. med. Steinar Hunskår
Forsker Erik Zakariassen

Høringen vil foregå i Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 K-210.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Video

Høringen blir ikke tatt opp på video.