Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité fredag 15. januar 2010

Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Samhandlingsreformen. Rett behandling - på rett sted - til rett tid (St.meld. nr. 47 (2008-2009)).
Høringsprogram
Fredag 15. januar 
09.00 - 10.10  Felles høring med følgende instanser
Nasjonalforeningen for folkehelsen, fagsjef Vibeke Johnsen
Nasjonalt råd for fysisk aktivitet, rådsmedlem Roar Blom
Rådet for psykisk helse, fagsjef Anne-Grethe Skjerve
Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan, Sten Magne Berglund, politisk rådgiver
Kreftforeningen, generalsekretær Anne Lise Ryel
RI-Norge, leder Jan A. Monsbakken
Eldreaksjonen og Norske Kvinners Sanitetsforening, leder Kari Bruun Wyller, Eldreaksjonen, generalsekretær Anne-Karin Nygård, NKS
10.30 - 11.30  Felles høring med følgende instanser
Kommunenes Interesseforening for Lokalsykehus, styreleder Turid Opedal
Norsk Nettverk av Helse- og miljøkommuner, styreleder Guri Ingebrigtsen
Legemiddelindustriforeningen: seniorrådgiver Erling Ulltveit
Teknologirådet, direktør Tore Tennøe
Forbrukerrådet, regiondirektør Terje Kili
Apotekforeningen, adm. dir. Kai Finsnes

Høringen vil foregå i Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 K-212.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Video

Høringen blir ikke tatt opp på video.