Program for

Åpen høring i Stortingets finanskomité mandag 4. mai 2015

Finanskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende saker:
1) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014 2) Representantforslag om å trekke Statens pensjonsfond utland (oljefondet) ut av kullselskaper 3) Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2014

Meld. St. 21 (2014-2015), Dokument 8:42 S (2014-2015), Dokument 9 (2014-2015)

Høringsprogram
Mandag 4. mai 2015 
10.15 - 11.15  REDEGJØRELSE
Finansminister Siv Jensen, leder for Norges Banks representantskap Reidar Sandal, sentralbanksjef Øystein Olsen, CEO NBIM Yngve Slyngstad, styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva, Folketrygdfondet
11.15 - 12.15  SPØRSMÅL OG SVAR
12.15 - 12.25  ØYVIND NORLI
professor, BI
12.25 - 12.35  HARALD MAGNUS ANDREASSEN
sjeføkonom, Swedbank
12.35 - 12.45  SPØRSMÅL OG SVAR
12.45 - 13.30  PAUSE
13.30 - 15.20  ÅPEN HØRING MELD. ST. 22 (2014-2015) FINANSMARKNADSMELDINGA
15.20 - 15.45  PAUSE
ÅPEN HØRING MELD. ST. 21 (2014-2015), DOK. 9 (2014-2015) OG DOK. 8:42 S (2014-2015) FORTSETTER KL 15.45
  KL 15.45-16.35 FELLES HØRING MED 8 INSTANSER
15.45 - 16.00  STUDENTENES OG AKADEMIKERNES INTERNASJONALE HJELPEFOND (SAIH), FORUM FOR UTVIKLING OG MILJØ, NORSK FOLKEHJELP OG REGNSKOGFONDET
Emilie Larsen Ørneseidet, SAIH
Siri Luthen, Forum for utvikling og miljø
Liv Tørres, Norsk Folkehjelp
Vemund Olsen, Regnskogfondet
16.00 - 16.05  SLUG - NETTVERK FOR RETTFERDIG GJELDSPOLITIKK
Astrid Iversen, styreleder
Øystein Windstad, politisk rådgiver
16.05 - 16.10  CHANGEMAKER
Hanne Sofie Lindahl, leder
Håvard Aagesen, nestleder
Diego Vaula Foss, leder i politisk utvalg for global helse
16.10 - 16.15  KIRKENS NØDHJELP
Wenche Fone, leder utviklingspolitisk avdeling
Kjetil Abildsnes, seniorrådgiver
16.15 - 16.20  REDD BARNA
Gunvor Knag Fylkesnes, leder for Politikk og Samfunn
Catharina Bu, utviklingspolitisk rådgiver
16.20 - 16.35  SPØRSMÅL OG SVAR
16.35 - 16.45  PAUSE
  16.45-17.30 FELLES HØRING MED 7 INSTANSER
16.45 - 16.55  FRAMTIDEN I VÅRE HENDER, WWF-NORGE OG GREENPEACE
Ingrid Lomelde, WWF
16.55 - 17.00  NHO
Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør Innovasjon og næringsutvikling
Ingebjørg Harto, avdelingsdirektør Næringsjus
Christoffer Sahl, rådgiver
17.00 - 17.05  TAX JUSTICE NETWORK - NORGE
Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder
17.05 - 17.10  FORENINGEN FOR INTERNASJONALE VANNSTUDIER
Jonas Holmqvist, daglig leder
Miguel Utreras, styrenestleder
Tora Tyssen, informasjonsmedarbeider
17.10 - 17.15  NEI TIL ATOMVÅPEN
Stine Rødmyr, styreleder
Anne Gerd Grimsby Haarr, daglig leder
17.15 - 17.30  SPØRSMÅL OG SVAR

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.