Program for

Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité mandag 18. januar 2016

Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende saker:
1) Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) 2) Representantforslag om å sikre kvaliteten i fødselsomsorga og rammefinansiere fødeavdelingar og kvinneklinikkar 3) Representantforslag om et drømmeløft for akuttmedisin, psykiatri og regional helseinnovasjon 2017-2021

Meld. St. 11 (2015-2016), Dokument 8:2 S (2015-2016), Dokument 8:17 S (2015-2016)

Høringsprogram
Mandag 18. januar 2016 
10.00 - 10.45  DE REGIONALE HELSEFORETAKENE
Herlof Nilssen, adm. dir. Helse Vest
Terje Vareberg, styreleder Helse Vest
Cathrine Lofthus, adm.dir. Helse Sør-Øst
Ann Kristin Olsen, styreleder, Helse Sør-Øst
Stig Slørdahl, adm. dir. Helse Midt-Norge
Ola Strand, styreleder Helse Midt-Norge
Lars Vorland, adm. dir. Helse Nord
Marianne Telle, styreleder Helse Nord
11.00 - 11.30  STATSRÅD BENT HØIE
med bisittere:
Kristin Lossius, spesialrådgiver Helse- og omsorgsdepartementet
Johan Torgersen, divisjonsdirektør Helsedirektoratet
11.30 - 11.45  KUNNSKAPSSENTERET I FOLKEHELSEINSTITUTTET
Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet
Magne Nylenna, direktør Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet
Lotte Bredesen Simonsen, rådgiver Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet
11.45 - 12.00  KS (KOMMUNESEKTORENS INTERESSE- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON)
Helge Eide, områdedirektør
Per Kristian Vareide, rådmann Grimstad kommune (rådmann i Stavanger kommune fra 1.3.2016)
12.30 - 12.35  UNGE FUNKSJONSHEMMEDE
Camilla Lyngen, styreleiar
Synne Lerhol, ungdomshelsepolitisk rådgjevar
Jan Thomas Hagen, medverkings- og rettigheitspolitisk rådgjevar
12.35 - 12.40  FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON (FFO)
Lilly Ann Elvestad, generalsekretær
Ingunn E. Ulfsten, fagpolitisk leder
Arnfinn Aarnes, rådgiver
Berit Therese Larsen, rådgiver
12.45 - 12.50  NORSK EPILEPSIFORBUND
Henrik Peersen, generalsekretær
Therese Ravatn, interessepolitisk rådgiver
12.50 - 12.55  STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE
Hans Morten Lossius, generalsekretær
Gunn Lyngvær, samfunnskontakt
Stephen Sollid, sjefslege
12.55 - 13.00  ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER
Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk
Bente Krauss, spesialrådgiver
13.00 - 13.05  BARNEOMBUDET
Anne Lindboe, barneombud
Tone Viljugrein, seniorrådgiver
13.05 - 13.10  KOMMUNENES INTERESSEFORENING FOR LOKALSYKEHUS (KIL)
Bjørn Sverre Sæberg Birkeland, styreleder
Jan Sigbjørnsen, styremedlem
Elisabeth Urstad, rådgiver
13.10 - 13.15  FOLKEBEVEGELSEN FOR LOKALSYKEHUSENE
Bente Øien Hauge, koordinator
Svein Sandberg, regionskontakt Sør-Øst
13.15 - 13.20  HELSETJENESTEAKSJONEN (HTA)
Torgeir Bruun Wyller, professor/styreleder
13.20 - 13.25  AKSJONSGRUPPA FOR LOFOTEN SYKEHUS
Elisabeth Holand, leder
Berit Sjølie, medlem/universitetslektor
Are Johansen, medlem
13.25 - 13.30  SJUKEHUSAKSJONEN NORDFJORD
Svein Hansen, leiar
Hans Gunnar Våge, medlem
Gunnvor A. Sunde, varamedlem/kjøkkensjef
13.30 - 13.35  ARBEIDSGRUPPA FOR ODDA SJUKEHUS
Linda H. Jondahl, fungerende ordfører
Trygve Bolstad, Ap
13.35 - 13.40  NARVIKREGIONENS NÆRINGSFORENING
Bjørn Bremer, prosjektleder
Sverre Håkon Evju, fastlege/prosjektdeltaker
13.40 - 13.55  PAUSE
13.55 - 14.00  DEN NORSKE LEGEFORENING
Marit Hermansen, president
Jon Helle, visepresident
Inge Glambæk, leder av Norsk Kirurgisk Forening
14.00 - 14.05  NORSK GERIATRISK FORENING
Nils J. Holand, leder
14.05 - 14.10  NORSK INDREMEDISINSK FORENING
Hanne Thürmer, leder
Knut Lundin, nestleder
14.10 - 14.15  NORSK PSYKIATRISK FORENING
Bjørn Østberg, psykiater
Lars Lien, psykiater
14.15 - 14.20  NORSK RADIOLOGISK FORENING
Gaute Hagen, leder
14.20 - 14.25  KLINISKE ERNÆRINGSFYSIOLOGERS FORENING TILSLUTTET FORSKERFORBUNDET (KEFF)
Jacob Juel Christensen, nestleder
Elisabeth Adolfsen Høisæther, styremedlem
Brita Haugum, Fagpolitisk utvalg i KEFF
14.25 - 14.30  PSYKOLOGFORENINGEN
Tor Levin Hofgaard, president
Aina Fraas-Johansen, spesialrådgiver
14.30 - 14.35  DELTA - EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS
Lizzie Ruud Thorkildsen, 1. nestleder
Else Marie Brodshaug, spesialrådgiver
14.35 - 14.40  AMBULANSEFORBUNDET
Ola Yttre, leder
Lena Blomli, nestleder
14.40 - 14.45  FAGFORBUNDET
Sissel M. Skoghaug, nestleder
Hans Martin Aase, avdelingsleder
Tonje Thorbjørnsen, rådgiver
14.45 - 14.50  DEN NORSKE JORDMORFORENING
Kirsten Jørgensen, politisk leder
Nanette Loennechen, nestleder
Eline S. Vik, sentralstyremedlem
14.50 - 14.55  NORSK SYKEPLEIERFORBUND
Eli Gunhild By, forbundsleder
Kari Elisabeth Bugge, fagsjef
Trude Hagen, seniorrådgiver

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.