Representantforslag om å sikre kvaliteten i fødselsomsorga og rammefinansiere fødeavdelingar og kvinneklinikkar

Dokument 8:2 S (2015-2016), Innst. 197 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anne Tingelstad Wøien, Geir Pollestad, Kjersti Toppe Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 08.03.2016 Innst. 197 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet forslag fra Senterpartiet om tiltak for å sikre kvaliteten i fødselsomsorgen og rammefinansiere fødeavdelinger og kvinneklinikker. Noen av forslagene fikk støtte fra Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.03.2016

   Behandlet i Stortinget: 17.03.2016