Representantforslag om et drømmeløft for akuttmedisin, psykiatri og regional helseinnovasjon 2017-2021

Dokument 8:17 S (2015-2016), Innst. 196 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André N. Skjelstad, Iselin Nybø, Ketil Kjenseth, Ola Elvestuen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 08.03.2016 Innst. 196 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet i alt 10 forslag fra Venstre om et drømmeløft for akuttmedisin, psykiatri og regional helseinnovasjon. Vedtaket var enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.03.2016

   Behandlet i Stortinget: 17.03.2016