Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019)

Meld. St. 11 (2015-2016), Innst. 206 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 10.03.2016 Innst. 206 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019). Vedtakene som ble fattet ved behandlingen av saken, og de komitémerknadene som har flertall i innstillingen til meldingen, vil være førende for regjeringens politikk på området..

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.03.2016

   Behandlet i Stortinget: 17.03.2016