Kontrollhøring om objektsikring

Mandag 27. august holdt kontroll- og konstitusjonskomiteen høring om Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring.

Statsminister Erna Solberg under høringen. Foto: Stortinget.
Statsminister Erna Solberg under høringen. Foto: Stortinget.

Les referatet fra høringen.

Se videoopptak av høringen.

Blant deltakerne på høringen var statsminister Erna Solberg, justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara, tidligere forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, tidligere justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug og tidligere justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.

Se høringsprogrammet.

Se sakssiden.

Grunnlaget for saken er Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring, Dokument 3:11 (2017-2018).

Riksrevisjonen oppsummerer sine funn slik:

«Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet har ikke i nødvendig grad sørget for at grunnsikringen av skjermingsverdige objekter i politiet og Forsvaret er i samsvar med sikkerhetsloven og Stortingets forutsetninger

  • Tre år etter tidsfristen som Stortinget har fastsatt, senest innen 1. januar 2015, er grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene i politiet og Forsvaret fortsatt mangelfull
  • Det vil ta lang tid før grunnsikringen av skjermingsverdige objekter i politiet og Forsvaret er i samsvar med sikkerhetsloven og Stortingets forutsetninger. Tidsestimatene er usikre og vil være avhengig av prioriteringer og bevilgninger.
  • Forsvarsdepartementets plan om etablering av grunnsikring for de skjermingsverdige objektene innen 2025 er ikke i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger
  • Justis- og beredskapsdepartementet har ikke sørget for at finansieringen av grunnsikringen av skjermingsverdige objekter i politiet står i forhold til de estimerte kostnadene
  • Stortinget er ikke blitt informert om kostnadene ved etablering av grunnsikring av de skjermingsverdige objektene i politiet

Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet har bedret oppfølgingen av politiets og Forsvarets bruk av sikringsstyrker, men det gjenstår vesentlige utfordringer

  • Manglende felles forståelse av objektsikringsinstruksen
  • Svakheter ved prosessen med utpeking av sivile nøkkelobjekter
  • Svakheter ved Heimevernets operative evne
  • Manglende avklaringer og analyser av politiets og Heimevernets kapasitet til å sikre og beskytte objekter ved bruk av sikringsstyrker»

Les mer på Riksrevisjonens nettside.


Sist oppdatert: 30.08.2018 14:04