Program for

Åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag 27. august 2018

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring - oppdatert

Dokument 3:11 (2017-2018)

Høringsprogram
Mandag 27. august 2018 
09.00 - 09.05  Komitéleders innledning
09.05 - 10.05  Nasjonal sikkerhetsmyndighet v/ direktør Kjetil Nilsen
Bisittere: ass. direktør Annette Tjaberg og fung. stabssjef kontrollavd. Jørn Andreas Arnesen
10.05 - 10.15  Pause
10.15 - 11.25  Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen
Bisitter: oberstløytnant Bjørn Inge Ruset, Forsvarsstaben
Sjef Heimevernet generalmajor Eirik Johan Kristoffersen
Bisitter: oberstløytnant Trond Sjaaeng
11.25 - 11.35  Pause
11.35 - 12.35  Politidirektør Odd Reidar Humlegård
Bisitter: Knut Smedsrud, avd. direktør for Politiberedskap og krisehåndtering
12.35 - 13.05  Pause
13.05 - 14.15  Tidligere justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen
Tidligere justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug
14.15 - 14.25  Pause
14.25 - 15.25  Tidligere forsvarsminister Ine Eriksen Søreide
Bisitter: statssekretær Audun Halvorsen
15.25 - 15.35  Pause
15.35 - 16.45  Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara
Bisittere: departementsråd Tor Saglie, avd. direktør John Arne Gisnås og avd. direktør Joakim S. T. Øren
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen
Bisittere: departementsråd Arne Røksund, ekpedisjonssjef Jens-Thorleif Thorsen og ekspedisjonssjef Henning Vaglum
16.45 - 16.55  Pause
16.55 - 17.55  Statsminister Erna Solberg
17.55 - 18.00  Komitéleders avslutning

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.